Palkintojen 2020 teemana vastuullisuus

Isännöintiliitto palkitsee tänä vuonna vastuullisia isännöinnin osaajia ja toimintatapoja. Vastuullisuus voi näkyä esimerkiksi toimintatavoissa asiakkaiden ja yhteistyökumppanien suuntaan tai siinä, miten yritys ottaa vastuuta henkilöstöstään, alueestaan, ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Etsimme erilaisia esimerkkejä vastuullisista ratkaisuista isännöintialalla.

Ehdokkaiksi ovat edellisvuosien tapaan tervetulleita isännöitsijät, isännöintiyritykset, projektit ja tuotteet kaikkialta Suomesta ja kaikenkokoisista yrityksistä. Palveluverkostokategoriaan voivat osallistua Isännöintiliiton Palveluverkostoon kuuluvat yritykset.

Ehdokashaku on päättynyt 28.8.2020. Saimme paljon hyviä ehdokasilmoittautumisia, kiitoksia kaikille ehdokkaansa ilmoittaneille. Palkintoraadin ehdokkaista valitsemat finalistit julkaistaan lokakuun alussa, jolloin myös yleisöäänestys voittajista avautuu. Finalistit saavat kutsun finaaliin henkilökohtaisesti tätä ennen.

Palkintoraadin asiantuntijoina toimivat tänä vuonna asiakkuusjohtaja Aki Salo Isännöintiliitosta, toiminnanjohtaja Satu Grekin Kuntoutusyrittäjistä ja toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Raklista sekä asiantuntija (asuinrakennusten energiatehokkuus) Teemu Kettunen Motivalta. Raati valitsee kunkin palkintosarjan finalistit.

Yleisöäänillä valitut voittajat palkitaan marraskuussa (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).

 

Palkitsemiskriteerit 2020

Palkintojen teemaksi on vuonna 2020 valittu vastuullisuus.

Isännöitsijä 2020

Palkittavan isännöitsijän toiminnassa näkyy vastuullisuus asiakkaiden, kollegoiden, verkostojen tai sidosryhmien suuntaan. Hänellä saattaa olla työnäyttöä jostakin tätä ilmentävästä hankkeesta.

Isännöintiyritys 2020

Palkittava isännöintiyritys vaalii toiminnassaan vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja. Yrityksellä on ehkä hankkeita tai prosesseja, jotka edistävät vastuullista toimintaa asiakkaiden, työntekijöiden, sidosryhmien, ympäristön tai yhteiskunnan suuntaan.

Isännöintiteko 2020

Palkittava isännöintiteko on vastuullisesti syntynyt tai vastuullisuutta edistävä isännöinnin hanke, palvelu tai tuote. Isännöintiteossa näkyy esimerkillinen vastuunkanto asiakkaista, henkilöstöstä tai sidosryhmistä. Teko voi liittyä myös ympäristö- tai yhteiskuntavastuuseen.

Palveluverkostoyritys 2020

Palkittava yritys kuuluu Isännöintiliiton Palveluverkostoon, ja sen toimintatavat tai tuotteet ilmentävät vastuullista toimintaa asiakkaiden, työntekijöiden, sidosryhmien, ympäristön tai yhteiskunnan suuntaan.

*Kilpailun säännöt

Osallistujia saavat ehdottaa isännöintiyritysten asiakkaat ja yhteistyökumppanit sekä Isännöintiliiton jäsenyritysten edustajat ja jäsenyhdistysten jäsenet. Myös itseään, hankettaan, palveluaan tai yritystään saa ehdottaa. Kilpailuun voi hyvin ilmoittautua mukaan, vaikka olisikin ollut ehdokkaana tai finalistina Isännöintiliiton palkintoihin aiemmin – palkitsemiskriteerit vaihtuvat vuosittain.

Palkittavan isännöitsijän on työskenneltävä Isännöintiliiton jäsenyrityksessä tai hänen on oltava Isännöintiliiton jäsenyhdistyksen jäsen. Palkittavan yrityksen on oltava Isännöintiliiton jäsenyritys. Palkittavan isännöintiteon on oltava Isännöintiliiton jäsenyrityksen tai -yhdistyksen tuote, palvelu tai hanke. Palkittavan palveluverkostoyrityksen on kuuluttava Isännöintiliiton Palveluverkostoon.

Finaalin valittavilla ehdokkailla ei saa olla taustallaan toimenpiteisiin johtaneita kanteluita. Finaaliin valittavista isännöitsijöistä pyydetään myös suosittelut oman alueen paikallisyhdistykseltä. Kantelut ja suosittelut katsotaan finalistien osalta läpi ennen finalistilistojen julkistamista.

Palkintoraadin asiantuntijoina toimivat tänä vuonna asiakkuusjohtaja Aki Salo Isännöintiliitosta, toiminnanjohtaja Satu Grekin Kuntoutusyrittäjistä ja toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Raklista sekä asiantuntija (asuinrakennusten energiatehokkuus) Teemu Kettunen Motivalta. Raati valitsee kunkin palkintosarjan finalistit.

Finalisteista valitaan lopulliset voittajat viime vuoden tapaan yleisöäänestyksellä, joka käynnistyy lokakuun alussa. Äänestykseen voivat osallistua isännöintiyritysten asiakkaat ja yhteistyökumppanit sekä Isännöintiliiton jäsenyritysten edustajat ja jäsenyhdistysten jäsenet. Äänestää eivät kuitenkaan voi Isännöintiliiton henkilökuntaan ja hallitukseen kuuluvat ihmiset. Eniten yleisöääniä saaneet voittajat julkistetaan tämän vuoden marraskuussa.

Kaikkien ehdotusten tehneiden kesken arvotaan 100 € SuperLahjakortti syyskuun aikana.

Mitä on yrityksen vastuullisuus?

Jotta yritys on elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä, sen on tärkeää toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tällainen yritys on kannattava ja kilpailukykyinen. Se parantaa jatkuvasti resurssitehokkuuttaan ja minimoi toimintansa kielteiset ympäristövaikutukset. Yritys toimii vastuullisesti sidosryhmiään kohtaan ja sen voimavarana ovat motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö.

Vastuullisen toiminnan osatekijöitä:

Ekologinen vastuu (ympäristövaikutuksia tarkastellaan koko elinkaaren laajuudelta, tuotekehityksestä kierrätykseen. Toimitusketjun vastuullisuutta tarkastellaan myös alihankkijoiden osalta.)

Ympäristövastuu:

  • energian, materiaalien ja luonnonvarojen säästävä ja tehokas käyttö
  • jätteiden määrän vähentäminen ja kierrätys
  • vesien, ilman ja maaperän suojelu
  • ilmastonmuutoksen torjunta kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä
  • ympäristöä säästävien ratkaisujen tarjoaminen asiakkaille: muille yrityksille, julkisille toimijoille tai kuluttajille ja kansalaisille

Sosiaalinen vastuu (oma henkilöstö, asiakkaat, paikalliset asukkaat, alihankkijat ja kansalaisjärjestöt. Motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö on menestyvän yrityksen voimavara.)

Taloudellinen vastuu (millaisia taloudellisia vaikutuksia yrityksen toiminnasta on sen sidosryhmille. Omistajalle maksetaan osinkoa, henkilöstölle palkkaa, alihankkijoille tuloa, yhteiskunnalle veroja ja niin edelleen.)

Alle on koottu tietoa Isännöintiliiton palkintofinalisteista ja -voittajista vuosilta 2017-2019.