Hukkaan heitettyä rahaa?

Asukasviestinnästä säästäminen aiheuttaa taloyhtiölle välillisiä kustannuksia, joita yhtiön päättäjien on joskus vaikea yhdistää tiedonkulun ongelmiin.

Asukasviestinnässä on vaikea onnistua. Aina on joku, joka ei lue taloyhtiön tiedotteita ja kyselee samat asiat erikseen, usein isännöintiyrityksen asiakaspalvelusta ja pahimmillaan suoraan isännöitsijältä. Viestinnän lisääminen ei poista näitä kyselijöitä, eli enemmän asukasviestintää on yhtä kuin hukkaan heitettyä rahaa.
Kyllä, jos mietitään vain vaivan säästämistä. Ei, jos katsoo asiaa laajemmin. Toimiva tiedonkulku säästää taloyhtiön rahaa kustannuksiinsa nähden moninkertaisesti sellaisissa tilanteissa, joilla ei välttämättä yksittäisten asukastiedotteiden kanssa ole mitään tekemistä.

Tiedon ja keskustelumahdollisuuksien tarjoaminen ovat esimerkiksi merkittäviä keinoja sitouttaa asukkaita ja osakkaita taloyhtiöönsä. ”Ei penniäkään kiinni” -asenne vähenee, yhtiökokoukset ja parhaimmillaan hallitustyökin alkavat kiinnostaa.

Ymmärryksen puute lykkää päätöksiä

Yleinen ongelma on, että hallituksen ja isännöinnin laatimat hienot pitkäjänteiset kunnossapitosuunnitelmat murenevat vuosi vuodelta yhtiökokouksissa, kun osakkaat eivät ymmärrä kauaskantoisia perusteluita niiden taustalla. Korjaukset kasautuvat, kun päätökset venyvät. Hätäkorjauksiin kuluu rahaa jo ennen päätöksiä odottavaa peruskorjausta. Viime tingassa remontoiminen käy myös usein kalliimmaksi kuin rauhassa suunniteltu
ja kilpailutettu.

Tämän tyyppistä ongelmaa on liian myöhäistä alkaa ratkaista vasta remontista päättävän yhtiökokouksen kutsua laadittaessa. Pitkäjänteiset päätösesitykset on helpompi ymmärtää ja hyväksyä, kun käsittää taloyhtiöasumisen yleiset periaatteet sekä oman yhtiön historian ja nykytilanteen. Käsityksen muodostamiseen pelkkä lakisääteinen, yhtiökokouskutsun yhteydessä lähetettävä lista tehdyistä tutkimuksista ja korjauksista sekä niiden tarpeista on aika ohut työkalu.

Avain on kertoa asukkaille ja osakkaille taloyhtiön tilasta ja yleisistä taloyhtiöiden kunnossapitoon liittyvistä käytännöistä ja vastuista toistuvasti ja useissa eri kanavissa. Näin asia tavoittaa suurimman osan ihmisistä jotain kautta jossain vaiheessa.
Hallituksen ja isännöinnin tärkein tehtävä on sopia, kuka vuorovaikutuksen toteuttaa, millä välineillä ja minkä rutiininien mukaisesti.

Teksti: Kirsi Salo

Teksti julkaistaan Kotitalon blogissa osoitteessa kotitalolehti.fi sekä Kotitalo-lehdessä 1/2020.
Jäsenyritykset voivat tilata Isännöintiliitolta asiantuntijakonsultaatiota sekä välineitä asukasviestintään.
Kysy lisää: toimisto@isannointiliitto.fi