Kun lyhennysvapaat loppuvat

Vastikevalvonnan tärkeys kasvaa, kun uudiskohteiden lyhennysvapaat loppuvat. Isännöintiyrityksen kannattaa laatia pelisäännöt, joilla valvonta hoidetaan.

Taloyhtiölainan lyhennysvapaiden loppuminen uudiskohteessa voi kuormittaa isännöintiä kahdella tapaa. Ensinnäkin jos osakkailla ei olekaan maksukykyä, lyhennysvapaan lopussa kohteeseen voi tulla asuntojen myyntipiikki. Tämä työllistää tietysti osakeluettelon ylläpidosta ja taloyhtiön hallinnosta vastaavaa isännöintiä. Toinen uhkakuva koskee varsinaisia vastikerästejä ja niiden vaikutuksia.

Kasvavat rästit  vaikuttavat koko taloyhtiön ja siten myös kaikkien muiden osakkaiden talouteen.

– Kasvavat rästit vaikuttavat koko yhtiön ja siten myös kaikkien osakkaiden talouteen. Tulossa oleva lyhennysvapaan
loppuminen pitäisi myös muistaa huomioida taloyhtiön talousarviossa, sanoo kehityspäällikkö Reetta Yrttimaa Isännöintiliitosta.

Yrttimaa pitää tärkeimpänä vastike­rästien torjuntakeinona ennakointia. Isännöintiyrityksen omat prosessit on hyvä hioa kuntoon ja sopia sujuvat askelmerkit myös perintätoimiston kanssa.

– Tämä on osakkaillekin hyvä ratkaisu, sillä perintätoimistoilla on vakiintuneet käytänteet esimerkiksi maksusuunnitelmien tekoon.

Tyypillisesti rästit pääsevät kasautumaan siksi, että niitä puntaroidaan liian tapauskohtaisesti tai reagointi viivästyymuista syistä.

– Rästiperinnän pitäisi olla isännöinnille business as usual.

Lyhennysvapaisiin rajoituksia

Vastikevalvonta prosessiksi

  • Käy läpi vastikerästiprosessin vaiheet ja etsi toimivimmat käytänteet.
  • Panosta rästeihin liittyvään viestintään.Varmista, että viestit lähtevät ajoissa ja ovat helppoja ymmärtää.
  • Viesti riittävästi
    ja myös puhelimitse.
  • Kerro ratkaisuvaihtoehdot, joilla rästit voi hoitaa.
  • Kerro, mihin rästien maksamatta jättäminen johtaa.
  • Sovi perintätoimiston kanssa käytänteet perintään.

Isännöintiliitto antoi marraskuussa lau­sunnon Valtiovarainministeriön selvitykseen keinoista ehkäistä kotitalouksien velkaantumista. Selvityksessä ehdotettiin muun muassa uudisrakentamista varten myönnettävien taloyhtiölainojen rajoittamista suhteessa rakennettavien asuntojen arvoon. Isännöintiliitto pitää hyvänä sitä, että taloyhtiölainojen määrää rajoitettaisiin, koska silloin ei maksukyvyttömyystilanteessa toisten osakkaiden harteille siirry niin suuria summia.

– Isännöinnin rooli korostuu asunto-­osakeyhtiön talouden seurannassa er­i-
tyisesti tilanteissa, joissa taloyhtiölaina on suuri. Tällöin myös kuukausittaisen rahoitusvastikkeen määrä on huomattava ja tarkka vastikevalvonta ja tehokas puuttuminen maksuhäiriöihin on ehdottoman tärkeää koko yhtiön talouden ja kaikkien osakkaiden vastuiden ja yhdenvertaisen kohtelun kannalta, lakiasiantuntija Jenni Lauhia sanoo.

Isännöintiliitto kannattaa myös selvityksen ehdotusta siitä, että lainanlyhennysvapaita ei enää myönnettäisi ensimmäisen viiden vuoden aikana rakennuksen käyttöönotosta ja huoneistojen luovutuksesta. Isännöintiliitto katsoo, että korjausrakentamiseen liittyvien lainojen ehtoja ei ole syytä kiristää, koska näiden lainojen turvin ylläpidetään jo olemassa olevaa rakennuskantaa. Isännöintiliitto korosti lausunnossaan myös sitä, että myyjän tiedonantovelvollisuutta suurista taloyhtiölainoista tulisi jatkossa korostaa entisestään.

Teksti: Meri Siippainen

Isännöintiliiton tiedote 28.11.2019: Isännöinnillä iso rooli osakkaiden velkaantumisen ehkäisemisessä