Kuka voi tehdä aloitteen latauspisteiden rakentamisesta?

Suomessa on vuonna 2030 noin 250 000 päästötöntä sähkö- tai vetyautoa, mikäli hallituksen tavoitteet toteutuvat.

Jonain päivänä ensimmäinen sähköauto putkahtaa jokaisen taloyhtiön pihalle. Viimeistään silloin pitää tietää, miten ja missä sähköautoja ladataan ja kuka sen maksaa.

Kuka voi tehdä aloitteen sähköautojen latauspisteiden rakentamisesta taloyhtiöön?

Vaihtoehto 1: Hallitus

Hallitus voi itse päättää, että taloyhtiössä selvitetään sähköautojen latauspisteiden rakentaminen. Myös yksittäinen osakas tai osakkaat yhdessä voivat pyytää hallitusta selvittämään asiaa.

Hallituksen päätöksen jälkeen isännöitsijä hankkii sähköalan asiantuntijan kartoituksen taloyhtiön sähköjärjestelmän senhetkisestä tilasta. Lopulta hallituksen esitys sähkö- ja hybridiautojen latauksen mahdollistavista asennuksista tulee yhtiökokouksen päätettäväksi.

Isännöitsijä hankkii sähköalan asiantuntijan kartoituksen taloyhtiön sähköjärjestelmän senhetkisestä tilasta.

Vaihtoehto 2: Osakas tai osakkaat

Jos hallitus ei halua lähteä selvittämään asiaa, osakas voi halutessaan itse tehdä esityksen asian käsittelemisestä yhtiökokouksessa.

Yksittäinen osakas saa haluamansa asian asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen esityslistalle, kunhan esittää vaatimuksensa kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että esitys ehditään ottaa mukaan esityslistalle. Jos hanketta ajavat osakkaat omistavat vähintään kymmenesosan yhtiön osakkeista, he voivat halutessaan vaatia asian käsittelemistä myös ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Laajempi juttu sähköautoista Kotitalo-lehdessä 7/17. Jutun lähteenä on käytetty Motivan Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon -opasta.

Uutishuoneeseen