Strategia ja visio

Isännöintiliitto edistää tehokkaasti jäsentensä etuja.

Isännöintitoimialan nykytilaan liittyy haasteita, joita aiheuttavat muun muassa kaupungistuminen ja muuttuva lainsäädäntö. Isännöintiliiton strategiasta löytyvät keinot, joilla toimiala kääntää haasteet mahdollisuuksiksi.

Isännöintiliiton vuosien 2016-2020 strategian mukaisesti Isännöintiliitto on tehokas jäsentensä etujen edistäjä. Isännöintiliitto auttaa isännöintiä kehittymään ja menestymään ja siten luomaan paremmat mahdollisuudet tulevaisuuden asumiselle.

Strategian painopisteet ovat:

  • Uudistamme jäsenpalvelut
  • Vaikutamme aktiivisesti isännöintiyritysten toimintaympäristöön
  • Kasvatamme voimakkaasti toimintaresursseja
  • Kehitämme toimintaamme jatkuvasti

Isännöintiliitto on muodostanut jäsentensä ja sidosryhmiensä kanssa vision isännöinnin tulevaisuudesta. Isännöintiliiton strategia tähtää tämän vision toteutumiseen.

Isännöintiliiton visio

Vision mukaisesti isännöinnin merkitys kasvaa voimakkaasti ja hyvä isännöinti kannattaa. Visio toteutuu, kun isännöintialan:

  • Palvelut erikoistuvat
  • Asiakaskokemus korostuu
  • Digitaalisuus voimistuu
  • Osaaminen uudistuu