Strategia ja visio

Isännöintiliitto edistää tehokkaasti jäsentensä etuja.

Isännöintiliiton toimintaa ohjaa vuosina 2016-2021 strategia, jonka mukaisesti Isännöintiliitto on tehokas jäsentensä etujen edistäjä. Strategian painopisteet ovat:

  • Uudistamme jäsenpalvelut
  • Vaikutamme aktiivisesti isännöintiyritysten toimintaympäristöön
  • Kasvatamme voimakkaasti toimintaresursseja
  • Kehitämme toimintaamme jatkuvasti

Isännöintiliitto on muodostanut jäsentensä ja sidosryhmiensä kanssa vision isännöinnin tulevaisuudesta. Isännöintiliiton strategia tähtää tämän vision toteutumiseen.

Isännöintiliiton visio

Vision mukaisesti isännöinnin merkitys kasvaa voimakkaasti ja hyvä isännöinti kannattaa. Vision osatekijöitä ovat:

  • Palvelut erikoistuvat
  • Asiakaskokemus korostuu
  • Digitaalisuus voimistuu
  • Osaaminen uudistuu

Merkittäviä hankkeita vuonna 2017 ovat Isännöintiliiton verkkopalvelujen uudistus sekä sähköiseen asunto-osakerekisteriin (Asrek) vaikuttaminen. Kehittämistyön painopisteinä vuonna 2017 ovat lisäksi taloyhtiöiden strategiat, isännöintisopimusten uudistaminen sekä hallitustyön kehittäminen.