Hallitus ja päätöksenteko

Isännöintiliiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous.

Isännöintiliiton liittokokous valitsee puheenjohtajiston ja hallituksen. Isännöintiliiton hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä vähintään kuusi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajisto ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että vuosittain on erovuorossa puolet hallituksen jäsenistä.

Isännöintiliiton pysyviä toimielimiä ovat hallitus, vaalivaliokunta ja hallituksen työvaliokunta. Hallitus voi perustaa väliaikaisia työryhmiä erillistehtävien hoitamista varten.

Isännöintiliiton käytännön toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Suomen Isännöintiliiton säännöistä löydät lisää tietoa liiton hallinnosta ja päätöksenteosta.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Toivo Korhonen (2023-2025)

1. varapuheenjohtaja Juha Niskanen (2023-2025)

2. varapuheenjohtaja Tiia Granberg (2023-2025)

3. varapuheenjohtaja Jukka Mäkinen (2024-2026)

Hallitus

Hallituksen jäsenet (toimikausi)

Jaana Kvist (2023-2025)
Arttu Lehtonen (2023-2025)
Jukka Niemelä (2023-2025)
Aleksi Puisto (2023-2025)

Ilja Knuutinen (2024-2026)
Riku Pönkänen (2024-2026)

Anu Raikaslehto (2024-2026)
Heidi Similä (2024-2026)
Anne Såg (2024-2026)

Vaalivaliokunta

Puheenjohtaja: Mikko Peltokorpi (2023-2025)
Jäsenet:
Timo Laaksonen (2023-2025)
Ari Perälä (2024-2026)
Marjut Sandsjoe (2024-2026)

 

Työvaliokunta

Toivo Korhonen (puheenjohtaja)
Mia Koro-Kanerva (sihteeri)
Juha Niskanen
Tiia Granberg
Jukka Mäkinen