Hallitus ja päätöksenteko

Isännöintiliiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous.

Isännöintiliiton liittokokous valitsee puheenjohtajiston ja hallituksen. Isännöintiliiton hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä vähintään viisi ja enintään yksitoista varsinaista jäsentä. Kullekin varsinaiselle jäsenelle valitaan samalla henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuodeksi kerrallaan.

Isännöintiliiton pysyviä toimielimiä ovat hallitus, vaalivaliokunta ja hallituksen niin päättäessä hallituksen työvaliokunta. Hallitus voi perustaa väliaikaisia työryhmiä erillistehtävien hoitamista varten.

Isännöintiliiton käytännön toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Suomen Isännöintiliiton säännöistä löydät lisää tietoa liiton hallinnosta ja päätöksenteosta.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Toivo Korhonen

1. varapuheenjohtaja Krister Ilvonen

2. varapuheenjohtaja Juha Niskanen

3. varapuheenjohtaja Tiia Granberg

Hallitus

Hallituksen jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen)

Peter Hillman (Timo Laaksonen)
Tarja Korhonen (Jarno Tuokko)
Ari Perälä (Tuomo Nenonen)
Riku Pönkänen (Anne Såg)
Jan-Erik Wasenius (Heidi Similä)
Jaana Kvist (Anne Pulkkinen)
Arttu Lehtonen (Mikko Vuori)
Jukka Mäkinen (Mika Karlsson)
Aleksi Puisto (Pasi Mäkinen)

Vaalivaliokunta

Puheenjohtaja: Mikko Peltokorpi
Jäsenet:
Timo Laaksonen
Timo A. Järvinen
Tuomo Nenonen

Puheenjohtajisto on valittu liittokokouksessa 24.3.2021. Hallitus ja varajäsenet sekä vaalivaliokunta on valittu liittokokouksessa 24.3.2021. 

 

Työvaliokunta

Tiia Granberg
Krister Ilvonen
Toivo Korhonen
Juha Niskanen