Hallitus ja päätöksenteko

Isännöintiliiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous.

Isännöintiliiton liittokokous valitsee puheenjohtajiston ja hallituksen. Isännöintiliiton hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä vähintään viisi ja enintään yksitoista varsinaista jäsentä. Kullekin varsinaiselle jäsenelle valitaan samalla henkilökohtainen varamies.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuodeksi kerrallaan.

Isännöintiliiton pysyviä toimielimiä ovat hallitus, vaalivaliokunta ja hallituksen niin päättäessä hallituksen työvaliokunta. Hallitus voi perustaa väliaikaisia työryhmiä erillistehtävien hoitamista varten.

Isännöintiliiton käytännön toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Suomen Isännöintiliiton säännöistä löydät lisää tietoa liiton hallinnosta ja päätöksenteosta.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Ilkka Saarinen

p.  (03) 3390 0101 ilkka.saarinen@iisoy.fi

 

 

 

1. varapuheenjohtaja Jyrki Makkonen

2. varapuheenjohtaja Seppo Tahkola

Hallitus

Krister Ilvonen (henkilökohtainen varajäsen: Hannu Puisto)
Toivo Korhonen (Merja Laaksonen)
Timo Laaksonen (Juha Kangasniemi)
Harri Oesch (Ari Aaltonen)
Ari Perälä (Jari Bolodin)
Peter Hillman (Kaija Niemi)
Esko Pietikäinen (Joel Karvinen)
Risto Pöysä (Perttu Taulu)
Saija Hellgren (Riku Pönkänen)
Jan-Erik Wasenius (Ari Vaskelainen)
Mika Lehtonen (Panu Vuorimaan varajäsen)

Puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja on valittu liittokokouksessa 14.9.2016.

2. varapuheenjohtaja ja hallitus on valittu liittokokouksessa 6.9.2017.