Hallitus ja päätöksenteko

Isännöintiliiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous.

Isännöintiliiton liittokokous valitsee puheenjohtajiston ja hallituksen. Isännöintiliiton hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä vähintään kuusi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Kullekin varsinaiselle jäsenelle valitaan samalla henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että vuosittain on erovuorossa puolet hallituksen jäsenistä.

Isännöintiliiton pysyviä toimielimiä ovat hallitus, vaalivaliokunta ja hallituksen työvaliokunta. Hallitus voi perustaa väliaikaisia työryhmiä erillistehtävien hoitamista varten.

Isännöintiliiton käytännön toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Suomen Isännöintiliiton säännöistä löydät lisää tietoa liiton hallinnosta ja päätöksenteosta.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Toivo Korhonen (2021-2023)

1. varapuheenjohtaja Krister Ilvonen (2022-2024)

2. varapuheenjohtaja Juha Niskanen (2021-2023)

3. varapuheenjohtaja Tiia Granberg (2021-2023)

Hallitus

Hallituksen jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen) (toimikausi)

Ari Perälä (Juha-Matti Sarsala) (2022-2024)
Riku Pönkänen (Peter Hillman) (2022-2024)
Heidi Similä (Atte Ojanen) (2022-2024)
Anne Såg (Jarno Tuokko) (2022-2024)
Jan-Erik Wasenius (Erja Salo) (2022-2024)

Jaana Kvist (Anne Pulkkinen) (2021-2023)
Arttu Lehtonen (Mikko Vuori) (2021-2023)
Jukka Mäkinen (Mika Karlsson) (2021-2023)
Aleksi Puisto (Pasi Mäkinen) (2021-2023)

Vaalivaliokunta

Puheenjohtaja: Mikko Peltokorpi (2021-2023)
Jäsenet:
Timo Laaksonen (2021-2023)
Timo A. Järvinen (2022-2024)
Tuomo Nenonen (2022-2024)

Toimikauden 2021-2023 luottamushenkilöt on valittu liittokokouksessa 24.3.2021. Toimikauden 2022-2024 luottamushenkilöt on valittu liittokokouksessa 15.3.2022.

Työvaliokunta

Tiia Granberg
Krister Ilvonen
Toivo Korhonen
Juha Niskanen