Hallitus ja päätöksenteko

Isännöintiliiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous.

Isännöintiliiton liittokokous valitsee puheenjohtajiston ja hallituksen. Isännöintiliiton hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä vähintään viisi ja enintään yksitoista varsinaista jäsentä. Kullekin varsinaiselle jäsenelle valitaan samalla henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuodeksi kerrallaan.

Isännöintiliiton pysyviä toimielimiä ovat hallitus, vaalivaliokunta ja hallituksen niin päättäessä hallituksen työvaliokunta. Hallitus voi perustaa väliaikaisia työryhmiä erillistehtävien hoitamista varten.

Isännöintiliiton käytännön toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Suomen Isännöintiliiton säännöistä löydät lisää tietoa liiton hallinnosta ja päätöksenteosta.

Isännöintiliiton puheenjohtajisto
Krister Ilvonen (2. varapj.), Toivo Korhonen (pj) ja Jyrki Makkonen (1. varapj.)

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Toivo Korhonen

1. varapuheenjohtaja Jyrki Makkonen

2. varapuheenjohtaja Krister Ilvonen

Hallitus

Tiia Granberg (henkilökohtainen varajäsen: Pasi Heiskanen)
Peter Hillman (Timo Laaksonen)
Harri Oesch (Hannu Puisto)
Heidi Kjellman (Sinikka Ahola)
Juha Niskanen (Taina Enberg)
Ari Perälä (Ari Aaltonen)
Esko Pietikäinen (Seppo Kuvaja)
Riku Pönkänen (Susanna Neva)
Risto Pöysä (Mika Lehtonen)
Seppo Tahkola (Mikko Vuori)
Jan-Erik Wasenius (Jari Bolodin)

Puheenjohtajisto, hallitus ja varajäsenet on valittu liittokokouksessa 11.9.2018.