Hallitus ja päätöksenteko

Isännöintiliiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous.

Isännöintiliiton liittokokous valitsee puheenjohtajiston ja hallituksen. Isännöintiliiton hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä vähintään kuusi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Kullekin varsinaiselle jäsenelle valitaan samalla henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että vuosittain on erovuorossa puolet hallituksen jäsenistä.

Isännöintiliiton pysyviä toimielimiä ovat hallitus, vaalivaliokunta ja hallituksen työvaliokunta. Hallitus voi perustaa väliaikaisia työryhmiä erillistehtävien hoitamista varten.

Isännöintiliiton käytännön toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Suomen Isännöintiliiton säännöistä löydät lisää tietoa liiton hallinnosta ja päätöksenteosta.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Toivo Korhonen (2023-2025)

1. varapuheenjohtaja Juha Niskanen (2023-2025)

2. varapuheenjohtaja Tiia Granberg (2023-2025)

3. varapuheenjohtaja Jukka Mäkinen (2023-2024)

Hallitus

Hallituksen jäsenet (toimikausi)

Jaana Kvist (2023-2025)
Arttu Lehtonen (2023-2025)
Jukka Niemelä (2023-2025)
Aleksi Puisto (2023-2025)

Ari Perälä (2022-2024)
Riku Pönkänen (2022-2024)
Heidi Similä (2022-2024)
Anne Såg (2022-2024)
Jan-Erik Wasenius (2022-2024)

Vaalivaliokunta

Puheenjohtaja: Mikko Peltokorpi (2023-2025)
Jäsenet:
Timo Laaksonen (2023-2025)
Timo A. Järvinen (2022-2024)
Tuomo Nenonen (2022-2024)

Toimikauden 2022-2024 luottamushenkilöt on valittu liittokokouksessa 15.3.2022. Toimikauden 2023-2025 luottamushenkilöt on valittu liittokokouksessa 15.3.2023.

Työvaliokunta

Toivo Korhonen (puheenjohtaja)
Mia Koro-Kanerva (sihteeri)
Juha Niskanen
Tiia Granberg
Jukka Mäkinen