Hallitus ja päätöksenteko

Isännöintiliiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous.

Isännöintiliiton liittokokous valitsee puheenjohtajiston ja hallituksen. Isännöintiliiton hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä vähintään viisi ja enintään yksitoista varsinaista jäsentä. Kullekin varsinaiselle jäsenelle valitaan samalla henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuodeksi kerrallaan.

Isännöintiliiton pysyviä toimielimiä ovat hallitus, vaalivaliokunta ja hallituksen niin päättäessä hallituksen työvaliokunta. Hallitus voi perustaa väliaikaisia työryhmiä erillistehtävien hoitamista varten.

Isännöintiliiton käytännön toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Suomen Isännöintiliiton säännöistä löydät lisää tietoa liiton hallinnosta ja päätöksenteosta.

Isännöintiliiton puheenjohtajisto
Krister Ilvonen (2. varapj.), Toivo Korhonen (pj) ja Jyrki Makkonen (1. varapj.)

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Toivo Korhonen

1. varapuheenjohtaja Jyrki Makkonen

2. varapuheenjohtaja Krister Ilvonen

Hallitus

Hallituksen jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen)

Tiia Granberg (Timo Laaksonen)
Saija Hellgren (Mikko Vuori)
Peter Hillman (Arttu Lehtonen)
Tarja Korhonen (Benjam Kukko)
Jaana Kvist (Seppo Kuvaja)
Juha Niskanen (Mika Karlsson)
Ari Perälä (Pasi Mäkinen)
Sinikka Ahola
Riku Pönkänen (Pasi Oldén)
Risto Pöysä (Vesa Kujanpää)
Jan-Erik Wasenius (Jari Bolodin)

Hallitus ja varajäsenet on valittu liittokokouksessa 19.9.2019. Puheenjohtajisto on valittu liittokokouksessa 11.9.2018.

Työvaliokunta

Saija Hellgren
Krister Ilvonen
Toivo Korhonen
Mia Koro-Kanerva
Jyrki Makkonen