Ohjeet tupakointikiellon hakemiseen asunnon sisäosiin on julkaistu

Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki ja Valvira ovat julkaisseet tupakointikieltohakemuksen tekemistä ja käsittelyä varten laajennetut ohjeet, joissa otetaan huomioon asunnon sisäosiin haettavan tupakointikiellon erityispiirteet.

Ohjeet tupakointikiellon hakemiseen huoneistojen käytössä oleville parvekkeille ja pihoille julkaistiin jo tammikuun puolessa välissä.

Taloyhtiöt ovat voineet 1.1.2017 alkaen hakea kunnan viranomaiselta tupakointikieltoa sekä huoneistojen käytössä oleville parvekkeille ja pihoille että asuinhuoneiston asuintiloihin.

Kieltämisen kynnys korkeammalla

Tupakkalain mukainen tupakointikielto voidaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista kohtuudella ehkäistä rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella. Tupakointikiellon edellytyksenä on lisäksi, että asuintilan haltijalle on annettu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimillaan. Tupakointikielto asuintilan sisäosaan tulee helpoiten kyseeseen konkreettisissa savuhaittatapauksissa.

– Tupakointikieltoa haettaessa taloyhtiön tulee esittää lähtökohtaisesti kirjallinen selvitys siitä, että tupakointikiellon määräämisen edellytykset täyttyvät, johtava ympäristötarkastaja Päivi Vepsäläinen Helsingin ympäristökeskuksesta muistuttaa.

Kiellon hakuun huolellisesti valmistautuen

Taloyhtiöiden kannattaa vain poikkeuksellisesti turvautua tupakointikiellon hakemiseen asunnon sisäosiin. Taloyhtiössä kannattaa aina ensi vaiheessa selvittää, voidaanko savun kulkeutumista estää suorittamalla esimerkiksi tavanomaisia yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvia ilmanvaihdon huolto- ja säätötoimia.

Tupakointikiellon hakeminen asuinhuoneiston sisäosaan edellyttää taloyhtiöltä selvityksiä. Taloyhtiön pitää esittää muun muassa taloyhtiön kantaa tukeva tekninen selvitys siitä, että savun kulkeutumista ei voida rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuutoimin ja -kustannuksin ehkäistä. Tarvittavien korjaus- ja muutostoimien kohtuullisuuden tai kohtuuttomuuden ratkaisee viranomainen.

Samoin on esitettävä selvitys siitä, että asuintilan haltijalle on varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimillaan. Lisäksi tulee muistaa velvollisuus kuulla tilan haltijoita ennen hakemuksen tekemistä.

– Huolellisesti suoritetut esitoimet ja hyvin valmisteltu hakemus jouhevoittavat viranomaisen työtä merkittävästi ja takaavat viranomaiskäsittelyn kustannusten pysymisen kohtuullisina, toteaa päälakimies Jenni Hupli Kiinteistöliitosta.

Vuokrataloyhtiöille tulossa oma ohjeistus

Tupakointikieltoa voidaan hakea erilaisissa asumisyhteisöissä. Julkaistua ohjeistusta laajennetaan vielä kerran ennen kesää 2017, jotta myös vuokrataloyhtiöt saavat menettelytapaohjeet hakemusten tekemistä varten.

Ohjeet ja lomakkeet tupakointikiellon hakemiseen

Lisätietoja

Jenni Hupli, Päälakimies, Kiinteistöliitto, jenni.hupli@kiinteistoliitto.fi, p. 040 865 8097

Tarja Hartikainen, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto, tarja.hartikainen@kuntaliitto.fi, p. 050 3738499

Reetta Honkanen, Ylitarkastaja, Valvira, reetta.honkanen@valvira.fi, p. 0295 209 630