Älä poista kuulovammaisten palohälyttimiä

Kun taloyhtiössä vaihdetaan palovaroittimia, on muistettava huolehtia myös erityisryhmien tarpeista. Esimerkiksi kuulovammaisen asunnossa voi olla tavallisen palovaroittimen lisäksi hyvinvointialueen omistama varoitin, jota ei saa poistaa.

Uuden pelastuslain myötä vastuu rakennusten palovaroittimista siirtyy asukkaalta rakennuksen omistajalle. Laissa on kahden vuoden siirtymäaika, mutta joissakin taloyhtiöissä on jo aloitettu palovaroittimien vaihdot.

Kuuloliiton mukaan tässä yhteydessä taloyhtiöissä on epähuomiossa hävitetty hyvinvointialueiden omistamia kuulovammaisten palohälyttimiä, mikä vaarantaa sekä kuulovammaisen asukkaan että muiden taloyhtiöissä asuvien turvallisuuden.

Kuulovammainen tarvitsee palovaroittimiin lisälaitteet, joilla varmistetaan, että hänkin havaitsee tulipalon ajoissa ja pystyy pelastautumaan asunnosta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tärinä- ja vilkkuhälyttimiä.

Kuulovammaisten palohälyttimiä ei tulisi poistaa. Kuulovammaisen asunnossa voi olla sekä tavallinen, taloyhtiön omistama varoitin että hyvinvointialueen vammaispalveluiden myöntämä kuulovammaisten palohälytin.

Kuuloliitto muistuttaa, että palohälyttimet eivät millään tavalla häiritse toisiaan, joten ne molemmat on mahdollista olla. Tällöin asuntoon ei tarvitse erikseen hankkia tavallista palohälytintä siinä vaiheessa, kun kuulovammainen asukas muuttaa pois. Jos kuulovammainen asukas muuttaa, hyvinvointialue huolehtii hänen palohälyttimensä siirrosta uuteen asuntoon.

Jos asukas saa kuulovamman asunnossa jo asuessaan, ja siellä on jo taloyhtiön asentama palohälytin, kuulovammainen asukas on yhteydessä hyvinvointialueen julkisiin palveluihin (alueesta riippuen joko lääkinnälliseen kuntoutukseen tai vammaispalveluihin) ja hakee sieltä kuulovammaisen palohälytintä tai hälytysjärjestelmää. Hyvinvointialue hoitaa asennuksen.

Asukkaalla voi olla myös fyysinen toimintaeste, kuten pyörätuoli tai lyhytkasvuisuus. Tällöin hyvä käytäntö on asentaa matalalta hallittava palovaroitin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi alas sijoitettua palovaroittimen testauspainiketta.

Muistilista isännöinnille

  • Kysy aina asukkaan lupa ennen vanhojen hälyttimien poistamista. Muista, että kaikki olemassa olevat hälyttimet ovat asukkaan/osakkaan omaisuutta, eikä niitä voi hävittää ilman lupaa.
  • Taloyhtiön kannattaa kirjata itselleen ja asukkaalle tiedoksi, mitkä hälyttimistä ovat taloyhtiön omistamia ja huollon piiriin kuuluvia hälyttimiä ja mitkä asukkaan omia. Hälyttimet voi merkitä esimerkiksi pohjapiirustukseen.
  • Huolehdi siitä, että palovaroittimia vaihtava taho tunnistaa kuulovammaisen palohälyttimen. Pyydä asukkaita muistuttamaan palovaroittimien asennusten yhteydessä erityispalovaroittimista.
  • Tee tarvittaessa huoltosopimus erityispalovaroittimen käyttäjän kanssa, mikäli hän näin haluaa. Tästä palvelusta voi veloittaa.
  • Erityisvaroittimen huoltovastuu kuuluu käyttäjälle, jos se ei ole taloyhtiön vastuun piiriin kuuluva. Jos taloyhtiö on asentanut perusmuotoisen varoittimen ja asukkaalla on lisäksi muita varoittimia, kuuluu näiden muiden varoittimien huolto niiden omistajalle eli asukkaalle tai osakkaalle.