Helsinki laati ohjeen asunnossa tapahtuvasta majoitustoiminnasta

Helsingin kaupunki on laatinut ohjeen, joka koskee asunnossa tapahtuvaa majoitustoimintaa. Ohjeella on tarkoitus selkeyttää sitä, milloin majoitustoiminta asunnossa on luvanvaraista ja ammattimaista majoitustoimintaa ja milloin yksityishenkilön oman kodin lyhytaikaista ja satunnaista vuokrausta. Ohjeella ei ole tarkoitus rajoittaa yksityishenkilön kodin lyhytaikaista ja satunnaista vuokraamista.

Helsingin kaupungin ohjeistuksen mukaan, mitä useampi seuraavista majoitustoiminnan tunnusmerkeistä täytyy, sitä todennäköisemmin on kyse luvanvaraisesta majoitustoiminnasta:

  • Toiminnanharjoittaja on tehnyt asuinhuoneistosta terveydensuojelulain mukaisen majoitustoimintaa koskevan ilmoituksen toimintaa valvovalle Helsingin kaupungin ympäristöpalveluille
  • Kukaan ei ole kirjoilla asunnossa
  • Tilasta on solmittu majoitussopimus, johon sisältyy arvonlisävero
  • Huoneisto on kalustettu
  • Majoittumista tarjotaan ensisijaisesti vain lyhyeksi ajaksi
  • Majoittumisen hinta ilmoitetaan vuorokausi- tai viikkokohtaisesti ja hintaan sisältyvät mm. internet, sähkö ja vesi
  • Toiminnanharjoittaja tarjoaa majoituksen yhteydessä hotellinomaisia palveluita, kuten aamiaista, liinavaatteita, hygieniatarvikkeita tai siivouspalveluita
  • Huoneistoa tarjotaan välityspalvelun kautta
  • Toiminnanharjoittaja markkinoi huoneistoa majoitustilana
  • Majoittujalla on tavanomaiseen vuokrasuhteeseen verrattuna rajatut oikeudet, kuten huoneistoon liittyvien aputilojen esim. ullakko- ja kellarivarastojen käyttäminen

Helsingin kaupungin ohje löytyy kokonaisuudessaan täältä.