#hyvähallitus -kampanja nostaa esille hallitustyön merkitystä

SUOMALAISET HALLITUKSET

  • Suomalainen hallituksen jäsen on keskimäärin 60-vuotias.
  • 75 prosenttia hallituksen jäsenistä on yli 55-vuotiaita ja vain alle kolme prosenttia 18−34-vuotiaita.
  • Miehiä on kaksi kolmasosaa.
  • Koulutustaustaltaan 47 prosenttia hallituksen jäsenistä on suorittanut korkeakoulututkinnon.

Lähde: Kiinteistöliiton tammikuussa 2017 julkaistu tutkimus

Isännöintiliitto haluaa nostaa esille hallitustyön tärkeyttä, sillä taloyhtiöiden hallitusten jäsenet huolehtivat yhteensä lähes kolmen miljoonan suomalaisen asunto-omaisuudesta yhdessä isännöinnin kanssa.

Marraskuun ajan #hyvähallitus -kampanja näkyy muun muassa Facebookissa, jossa eri hallitusten puheenjohtajat kertovat, mitä he ajattelevat tehtävästään. Artikkelit löytyvät myös Kotitalon nettisivuilta.

Innostusta ja maalaisjärkeä

Hallitus on näköalapaikka, ja hallituksen jäsenet vaikuttavat merkittävästi taloyhtiön asumisviihtyvyyteen, kunnossapitoon ja osakkaiden omaisuuden arvoon. Kysessä on arvostettu ja arvokas tehtävä, jossa pärjää innostuneella asenteella ja maalaisjärjellä.

Hallituksen ja isännöinnin välinen hyvä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää koko taloyhtiölle. Käytännössä isännöinti huolehtii, että hallitus täyttää toimintaansa liittyvät vastuut.

Hallitustyö pähkinänkuoressa

  1. Hallituksen valitsevat taloyhtiön osakkaat yhtiökokouksessa kerran vuodessa. Hallituksen valinta on yksi osakkaiden tärkeimmistä päätöksistä.
  2. Hallitus hankkii isännöintipalvelun. Taloyhtiön tarpeita vastaavan isännöintipalvelun valinta on hallituksen tärkeimpiä tehtäviä.
  3. Hallituksen on järjestettävä taloyhtiön hallinto, rakennusten hoito, viestintä ja muu toiminta asianmukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että kirjanpito ja varainhoito on hoidettu huolellisesti. Käytännössä palvelut hankitaan isännöinniltä.
  4. Hallituksen on kohdeltava osakkaita tasapuolisesti ja toimittava taloyhtiön parhaaksi. Hallituksen on selvitettävä osakkaiden mielipiteet päätöksentekonsa perustaksi.
  5. Hallitus huolehtii, että taloyhtiölle määritellään osakkaiden mielipiteiden pohjalta taloyhtiöstrategia. Strategia kertoo osakkaiden yhdessä määrittelemät kehittämisen suuntaviivat.

Uutishuoneeseen