Isännöinnin ammattitutkinto, 18.4.2023 alkaen, Riveria, oppisopimuskoulutus tai omaehtoinen koulutus, myös etäosallistuminen

Koulutuksesta saat valmiuksia hoitaa isännöinnin toimintaympäristöön liittyviä hallinnollisia, taloudellisia ja teknisiä työtehtäviä sekä edellytykset isännöinnin ammattitutkinnon suorittamiseen.

Koulutus antaa valmiuksia

  • hoitaa taloyhtiön hallintoa, taloutta sekä teknistä elinkaarta vuosikellon ja asiakkaan kanssa sovitun strategian mukaisesti.
  • hallita isännöintikohteen sopimusasiat, asiakirjakäytännöt sekä viranomaisilmoitukset.
  • huolehtia riskienhallinnasta, asiakaspalvelusta ja viestinnästä kehittäen omaa toimintaasi nykyaikaisia työskentelytapoja hyödyntäen.

Kenelle?

Koulutus sopii sinulle, joka toimit jo isännöinnin tai kiinteistöalan työtehtävissä tai mietit kouluttautumista isännöinnin tehtäviin. Koulutuksen alkaessa sinulla tulee olla työelämässä oppimisen paikka isännöintialalta ja mahdollisuus osallistua vuosi-kellon mukaisesti isännöinnin työtehtäviin.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa isännöinnin ammattitutkinto, jolloin saat valmiudet toimia isännöinnin tehtävissä valitulla erikoistumisalueella. Sinun on mahdollisuus suorittaa myös yksittäinen tutkinnon osa.

Koulutuksen toteutus

Koulutus alkaa 18.4.2023 ja se toteutetaan joko oppisopimus- tai omaehtoisena koulutuksena. Myös etäosallistuminen on mahdollista. Saat opintojen ajaksi käyttöösi kattavan valikoiman Kiinteistömedian isännöintiin liittyviä tietoteoksia verkkokirjoina kuten Isännöinnin käsikirjan.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan osoittamalla osaaminen näytöissä aidoissa isännöinnin työtehtävissä.
Tutkinnon suorittamista varten sinulla tulee olla työelämässä oppimisen paikka.

Tutkinnon suorittamisessa noudatetaan isännöinnin ammattitutkinnon tutkinnon perusteita.

Hae koulutukseen