Isännöintiliitto aloitti uuden strategian valmistelun

Isännöintiliiton hallitus on aloittanut liiton uuden strategian valmistelun etuajassa. Uusi strategia hyväksytään liittokokouksessa ensi vuoden keväänä. Valmistelutyössä kuullaan herkällä korvalla jäseniä ja sidosryhmiä sekä vastataan toimintaympäristön haasteisiin.

Isännöintiliiton uusi strategia otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta. Uuden strategian on tarkoitus olla konkreettinen ja isännöintialaa aidosti palveleva. Isännöintiliiton hallitus on aikaistanut uuden strategian valmistelua.

– Lähdemme rakentamaan uutta strategiaa aikaistetussa aikataulussa, koska jäsenemme ovat toivoneet liiton toiminnan terävöittämistä ja yhteistyön vahvempaa painottamista, Isännöintiliiton hallituksen puheenjohtaja Toivo Korhonen sanoo.

Strategian valmistelun pohjaksi on käynnissä liiton arvojen ja vision kirkastaminen. Myös missiota tullaan täsmentämään osana uudistustyötä.

– Kuulemme jäseniämme eri yhteyksissä jo syksyllä, jotta voimme palvella entistä paremmin jäseniämme ja sidosryhmiä sekä vastata jäsentemme toiveisiin ja tarpeisiin, Korhonen kertoo.

Syyskuun alussa aloittava toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva on ollut strategian valmistelutyössä liiton hallituksen työseminaarissa. Hän tulee vastaamaan uuden strategian valmistelusta.

Lisätiedot:

Toivo Korhonen
Isännöintiliiton hallituksen puheenjohtaja
p. 050 362 8425