Isännöintiliitto kertoi kantansa  asunto-osakeyhtiölain muutostarpeista

Isännöintiliitto kertoi kantansa  asunto-osakeyhtiölain muutostarpeista. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lain muutostarpeisiin liittyvää muistiota.

 Oikeusministeriö valmistelee arviomuistiota asunto-osakeyhtiölain muutostarpeista ja mahdollisista muista asuntoyhteisölainsäädännön tarpeista. Isännöintiliitto kertoi maaliskuussa kantansa asunto-osakeyhtiölain muutostarpeista oikeusministeriön laatiman kyselyn kautta ja osallistui oikeusministeriön järjestämään palautetilaisuuteen.

Muutostarpeiden osalta Isännöintiliitto nosti esiin muun muassa Isännöintiliiton vuoden 2019 työryhmän esiin tuomat muutostarpeet, kuten yksimielisyyttä edellyttävien päätöksentekovaatimusten tarkastelun sekä tarpeen saada poliisilta tietoja näytöksi hallintaanottotilanteisiin.

Oikeusministeriön arviomuistio valmistuu kesällä 2020 ja siitä järjestetään vielä laaja lausuntokierros ennen mahdollisen lainvalmistelutoimeksiannon antamista. Arviomuistio vaikuttaa siihen, lähdetäänkö asunto-osakeyhtiölakia kokonaisuudessaan päivittämään.