Isännöitsijäyhdistys koetaan tärkeäksi vertaistueksi

Isännöintiliittoon kuuluvien paikallisten isännöitsijäyhdistysten jäsenet kokevat yhdistystoiminnan tärkeäksi vertaistueksi. Yhdistysten jäsenille tehdyn kyselyn vastaajista 63 prosenttia kokee yhdistyksen toiminnan tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi.

Puolet yhdistyksen jäsenistä suosittelisi kollegalleen liittymistä paikalliseen isännöitsijäyhdistykseen. Yhdistystoiminta nähdään ennen kaikkea kanavana pysytellä ajan tasalla isännöintialan kehityksestä ja kehittää omia verkostoja.

Miksi kuulua isännöitsijäyhdistykseen?

Näin kyselyyn vastanneet isännöitsijät kuvailivat yhdistykseen kuulumisen hyötyjä:

“Ehdottomasti pitää olla verkosto ympärillä.”

“Isännöitsijä on usein “yksinäinen susi”, lajitovereiden tapaaminen ja ajankohtaisen tiedon jakaminen auttaa jaksamaan ponnisteluissa.”

“Yhdistyksen tapahtumissa on hyvä, rento meininki, yritysvierailijat antavat ajankohtaista, uutta tietoa, mitä työssä tarvitaan. Vertaistuki on tärkeää työssä jaksamisen kannalta.”

Kysely tehtiin maaliskuussa 2018, ja siihen vastasi yhteensä 349 henkilöä. Isännöintiliiton 22 paikalliseen isännöitsijäyhdistykseen kuuluu yhteensä noin 1600 isännöitsijää.