ISE-ehdot saatetaan ajan tasalle vuonna 2023

Isännöinnin yleiset sopimusehdot ajantasaistetaan vuonna 2023. Mukana hankkeessa ovat Isännöintiliitto ry, Kiinteistöliitto ry, ISA ry ja Rakli ry. Nykyiset isännöinnin yleiset sopimusehdot ovat vuodelta 2007. Isännöinnin toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut tämän jälkeen.

Esimerkiksi uusi asunto-osakeyhtiölaki on tullut voimaan 2010, taloyhtiöiden velvoitteet harmaan talouden torjuntaan liittyen ovat lisääntyneet ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 2018. Myös isännöinnin eettiset ohjeet on uudistettu vuonna 2022. Muun muassa nämä muutokset ovat vaikuttaneet siihen, että ISE-ehtoja on nyt tarpeen päivittää.

Isännöintiliitto kartoittaa alkuvuodesta liiton jäsenistön, hallituksen ja sidosryhmien näkemyksiä ehtojen muutostarpeista. Samanaikaisesti myös Kiinteistöliitto, ISA ja Rakli kartoittavat muutostarpeet omissa organisaatioissaan. Järjestöjen edustajista koostuva hanketyöryhmä kokoontuu touko-kesäkuussa, jolloin työstetään luonnosta ehtojen muutoksesta.

Syksyllä, kun hanketyöryhmän ehdotus on valmis, käydään uusi lausuntokierros organisaatioiden sisällä. Tällöin myös Isännöintiliittoon kuulumattomille isännöintiyrityksille tulee mahdollisuus antaa lausuntonsa ehdoista.

Lisäksi Isännöintiliitto tekee ehtojen kilpailuoikeudellisten vaikutusten itsearvioinnin kilpailuoikeuden asiantuntijan avustuksella ja tapaamme Kilpailu- ja kuluttajaviraston erillisessä neuvontatapaamisessa.

Ehtojen ajantasaistaminen pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2023 aikana.

Isännöintiliiton jäsenyritysten henkilökunta ja jäsenyhdistysten henkilöjäsenet voivat kertoa näkemyksensä ehdoista ja niiden muutostarpeista vastaamalla tähän kyselyyn 20.3. mennessä.

Osallistu kyselyyn