Jätä ehdotuksesi Isännöintiliiton hallitukseen ja vaalivaliokuntaan

Vaalivaliokunta pyytää ehdotuksia Isännöintiliiton hallituksen varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi kaudelle 2024-2026.

Isännöintiliiton hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä vähintään kuusi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Vuosittain erovuorossa on puolet hallituksen jäsenistä. Erovuorossa olevaa jäsentä voidaan esittää myös seuraavalle toimikaudelle.

Mikäli tiedät sopivan ehdokkaan Isännöintiliiton hallitukseen tai olisit itse sellainen, jätä ehdotuksesi alempana olevan linkin kautta. Ehdotusten viimeinen jättöpäivä on 14.1.2024.

KENELLE HALLITUSTYÖ SOPII?

Menestyksekkäässä hallitustyöskentelyssä korostuu strateginen ajattelu, ratkaisukeskeisyys ja visionäärisyys. Hallituksen jäsenellä tulee olla kyky irtautua hetkeksi oman työn arjesta ja laajentaa horisonttia koko toimialaan ja sen tulevaisuuteen. Hallitustyöskentely vaatii aikaa ja asioihin perehtymistä. Tärkeää on myös uskallus sanoa mielipiteensä ääneen, tarvittaessa kriittisesti, mutta aina muita kunnioittaen. Isännöintiliiton hallituksessa tehdään merkityksellistä kehitystyötä koko alan hyväksi ja jäseniä kuunnellen.

Ehdota jäseniä vaalivaliokuntaan

Voit ehdottaa saman kyselyn kautta myös jäseniä Isännöintiliiton vaalivaliokuntaan. Vaalivaliokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja vuosittain erovuorossa on puolet vaalivaliokunnan jäsenistä. Nyt erovuorossa olevilla jäsenillä on toinen peräkkäinen toimikausi päättymässä, joten sääntöjen mukaisesti heidän tilalleen valitaan kevään liittokokouksessa uudet henkilöt.

Liittokokous valitsee uudet luottamushenkilöt

Vaalivaliokunta tekee ehdotusten perusteella esityksen liittokokoukselle, joka valitsee erovuoroisten tilalle hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenet, sekä vaalivaliokunnan jäsenet. Isännöintiliiton liittokokous järjestetään 13.3.2024. Ehdota henkilöä Isännöintiliiton hallitukseen ja vaalivaliokuntaan alla olevan linkin kautta.

Ehdota henkilöä

Jatkokysely ehdotetuille 22.-28.1.2024

Hallitukseen ehdotetut henkilöt saavat tammikuussa kutsun erilliseen kyselyyn, jossa he pääsevät antamaan perusteluja itsestään ehdokkaina. Jatkokysely on tärkeä työkalu vaalivaliokunnalle, ja siihen vastaamatta jättäminen tulkitaan siten, ettei henkilö ole käytettävissä ehdotettuun luottamustehtävään.

Kyselykutsu saapuu sähköpostitse 22.1. ja vastausaikaa on 28.1.2024 asti. Merkitse ajankohta tarvittaessa kalenteriisi.

Tutustu nykyisen hallituksen kokoonpanoon

Ehdotusten jättämisestä lisätietoja antaa:
Laura Bliss, Vaalivaliokunnan sihteeri, Talous- ja hallintojohtaja, laura.bliss@isannointiliitto.fi

Lisätietoja myös vaalivaliokunnalta:
Mikko Peltokorpi, pj, mikolapel@gmail.com
Timo A. Järvinen, timo.jarvinen@properta.fi
Timo Laaksonen, timo.laaksonen@maininkioy.fi
Tuomo Nenonen, tsnenonen@gmail.com