Jätteiden erilliskeräys laajenee asteittain

Uusi jätelaki tuli voimaan heinäkuussa. Sen myötä vähintään viiden huoneiston taloyhtiöiden on kerättävä erikseen sekajäte, biojäte, kartonki, lasi, metalli ja muovi. Biojätteen keräyksestä tulee pakollista kaikille kotitalouksille, jotka sijaitsevat yli 10 000 asukkaan taajamissa. Velvoitteet tulevat voimaan asteittain:

1.7.2022

Biojätteen keräysvelvoite astuu voimaan taajamissa kaikissa taloyhtiöissä, joissa on vähintään viisi huoneistoa.

1.7.2023

Kartongin, lasin, metallin ja muovin keräysvelvoite astuu voimaan taajamissa kaikilla kiinteistöillä, joilla on vähintään viisi huoneistoa.

1.7.2024

Biojätteen keräysvelvoite tulee voimaan yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikille asuinkiinteistöille, myös omakotitaloille. Kotikompostointi voi korvata erilliskeräyksen.

Mitä isännöinnissä kannattaa huomioida?

− Isännöitsijän kannattaa olla aloitteellinen ja ehdottaa tarvittaessa jo tänä syksynä hallitukselle jäteastioiden päivittämistä. Näin asia ehditään ottaa kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, jos sellainen on tarpeen, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama sanoo.

Jos taloyhtiössä syntyy vain vähän yhtä jätelajia, ratkaisu voi löytyä yhteiskeräyksestä toisten taloyhtiöiden kanssa. On olemassa myös jäteastioita, jotka voidaan jakaa siten, että jäteastiaan kerätään useampaa jätelajia.

Siirtymäajan jälkeen jätekuljetusten järjestäminen on kunnan vastuulla. Tämä voi tarkoittaa, että ne taloyhtiöt, jotka ovat kilpailuttaneet jätekuljetukset ja saaneet siitä säästöjä, voivat menettää edun uudistuksen myötä. Kunnan järjestämänä kuljetuksia voidaan kuitenkin tehostaa laajemmin.