Markkinaselvitys: energiapalvelut kiinnostavat isännöinnin asiakkaita

Taloyhtiöissä on paljon ilmastonmuutoksen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia. Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen julkaiseman markkinaselvityksen mukaan valtaosa osakkaista hyväksyy asumiskustannusten tilapäisen nousun energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuukausittainen yhtiövastike voisi nousta vastaajien mielestä keskimäärin 29 euroa, jos heidän taloyhtiöstään remontoitaisiin erittäin energiatehokas ja hiilineutraali.

Suomen tavoitteena on puolittaa olemassa olevien kerrostalojen lämmitysenergian kulutus seuraavien 30 vuoden aikana. Parhaat mahdollisuudet tähän on 1960–1980-luvuilla rakennetuissa kerrostaloissa, joita ei vielä ole peruskorjattu.

Kysely tehtiin maaliskuussa 2020, ja siihen vastasi 323 taloyhtiön hallituksen jäsentä, osakasta, vuokralaista ja isännöitsijää.

Digitaalinen tieto kulutuksesta kiinnostaa

Selvityksen mukaan taloyhtiöiden hallitusten jäseniä kiinnostavat palvelut, joiden avulla voi säästää energiaa lämmityksen fiksulla ohjaamisella. Lisäksi heitä kiinnostaa saada tietoa yhdestä paikasta, saada asuinolosuhteet terveellisiksi ja tasaisiksi, selkeyttää taloyhtiön viestintää sekä saada tietoa lämmityksen, sähkön ja veden kulutuksesta, jätemääristä ja kierrätysasteesta.

Palveluja halutaan käyttää ensisijaisesti älypuhelimella tai tietokoneella.

Taloyhtiöiden hallituksista 40 prosenttia odottaa, että energiatehokkuuspalveluja taloyhtiölle esittelee isännöitsijä. Eniten hallitusten jäsenten katseet kohdistuvat kuitenkin palveluja tarjoaviin yrityksiin. Isännöiden mielestä palvelujen tarjoaminen ei ole juurikaan isännöitsijän tehtävä. He odottavat palveluja eniten puolueettomilta asiantuntijayrityksiltä.

Raportti kuitenkin ennustaa, että energiatehokkuuden kehittämiseen ideoita aktiivisesti tuova isännöitsijä kasvattaa asiakastyytyväisyyttään, etenkin jos hän onnistuu samalla saamaan aikaan säästöjä taloyhtiöille.

“Tämä osaamisalue voikin olla loistava kilpailuvaltti toimialaa uudistaville ja eteenpäin vieville isännöintiyrityksille, sillä lämmityksen ohella myös isännöintikulujen kasvu on kasvattanut taloyhtiöiden hoitokuluja viimeisen kymmenen vuoden aikana”, raportti toteaa.

Lue lisää markkinapotentiaalista: Markkinaselvitys ilmastoviisaat palvelut taloyhtiöissä

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke tähtää parempaan energiatehokkuuteen hyödyntämällä automaattisesti kerättyä tietoa asuinkiinteistöistä. Isännöintiliitto on ollut mukana hankkeessa tuomassa siihen isännöinnin näkökulmaa.