MTR-Isännöinti rakentaa parempaa naapuruutta hyveillä

MTR-Isännöinnin mielestä taloyhtiöihin tarvitaan nykyistä positiivisempaa arkea. Siksi isännöintiyritys aloitti syksyllä espoolaisen taloyhtiön kanssa ainutlaatuisen Hyveet talossa -hankeen, jonka avulla rakennetaan parempaa naapuruutta.

Taustalla on ajatus siitä, että taloyhtiön yhteisöllisyys ja naapureiden ymmärtäminen paranevat, kun ihmiset toimivat arjessaan yhteisen hyvän mukaisesti.

– Tervehditkö naapuria, joka tulee pihalla vastaan? Tällä pieneltä kuulostavalla teolla saattaa olla iso merkitys, sanoo MTR-Isännöinti Oy:n toimitusjohtaja Krister Ilvonen.

Työkalu taloyhtiöille

Hyveet talossa -hankkeessa asukkaat laativat listan naapurin hyveistä eli asioista, jotka he kokevat taloyhtiössään tärkeiksi. Listasta jalostetaan huoneentaulu, jota jokaisen asukkaan on mahdollista käyttää arjessaan.

Hyveet talossa -hanketta viedään eteenpäin yhdessä SyFron Oy:n eetikko Antti Kylliäisen kanssa. Taloyhtiöt saavat paremman naapuruuden rakentamiseen myös oman työkalun, kun Hyveet talossa -verkkosovellus valmistuu pilotoinnin jälkeen.

– Hyveiden määrittely ja käyttöönotto ei maksa mitään, mutta parantaa yhteiselämää tuntuvasti. Kukaan ei häviä, vaan kaikki voittavat, Kylläinen sanoo.

Sääntöjen sijaan hyveitä

Taloyhtiöissä järjestyssäännöt ovat tuttuja ja ne kaivetaan usein esille siinä vaiheessa, kun hyvä naapuruus on jo mennyttä. Tulehtuneet välit työllistävät myös isännöintiä.

– Kun taloyhtiöt saavat käyttöönsä työkalun, jolla hyvää naapuruutta voi rakentaa helposti, saattaa tiukkojen sääntöjen ja määräysten tarve vähentyä. Työkalulla on myös mahdollista ennaltaehkäistä konfliktitilanteita, Ilvonen uskoo.

Tällä hetkellä MTR-Isännöinti ja Kylliäinen etsii hankkeeseen erilaisia pilottikohteita pääkaupunkiseudulta.