Panttikirjat sähköistyvät, mikä muuttuu?

Kesäkuun alussa astui voimaan lakimuutos, jonka johdosta uudet panttikirjat myönnetään sähköisinä. Lokakuusta 2017 lukien pankit alkavat lisäksi sähköistää vakuutena säilyttämiään panttikirjoja.

Isännöintiyritykseltä pankkien hallussa olevien panttikirjojen digitalisointi ei vaadi toimenpiteitä. Halutessaan isännöintiyritys voi kuitenkin muunnattaa säilyttämiään paperisia panttikirjoja sähköiseksi.

Isännöitsijöiden ei tarvitse kiirehtiä hallussaan olevien panttikirjojen sähköistystä.

– Paperiset panttikirjat säilyvät edelleen voimassa, ne eivät vain enää kelpaa uusien lainojen vakuudeksi 1.1.2020 jälkeen, kertovat Erkki Tapiola ja Tiina Lepistö Maanmittauslaitokselta.

Vapaiden panttikirjojen digitalisointi

Hakemukset vapaana olevien panttikirjojen sähköistämiseksi lähtetetään Maanmittauslaitokselle (kirjaamisasiat@maanmittauslaitos.fi). Isännöitsijä voi toimia asunto-osakeyhtiön puolesta ja allekirjoittaa hakemuksen. Usean eri asunto-osakeyhtiön panttikirjojen digitalisointia voi hakea yhdellä hakemuksella, ellei laskutusta halua yhtiökohtaisesti. Silloin kannattaa laatia yhtiökohtaiset hakemukset.

Hakemukseen on liitettävä taulukko, josta selviävät panttikirjojen numerot, vireilletulopäivät ja mille asunto-osakeyhtiölle mikäkin kirja kuuluu. Varsinaiset panttikirjat toimitetaan hakemuksen jälkeen lähimpään Maanmittauslaitoksen toimistoon mainiten aiemmin lähetetystä hakemuksesta.

Panttikirjojen sähköistys maksaa 35 euroa kappaleelta. Jos isännöitsijä aikoo hakea satojen panttikirjojen sähköistämistä, kannattaa ottaa etukäteen yhteys Maanmittauslaitokseen.

Kiinnitykset tilinpäätökseen

Kiinnitykset huomioidaan tilipäätöksen liitetiedostoissa ja toimintakertomuksessa entiseen tapaan. Esimerkiksi tilinpäätöksessä esitellään yhtiön omaisuuteen kohdistuvat kiinnitykset panttikirjoittain.
Asunto-osakeyhtiön toimintakertomuksessa taas annetaan tiedot siitä, missä panttikirjat ovat – jatkossa siis, kenellä panttikirjat ovat vakuutena vai ovatko ne vapaana. Tarkempi panttikirjoja koskeva
erittely tehdään jatkossakin liitteisiin.

Tutustu sähköisten panttikirjojen jäsenohjeeseen.