Pelastuslaki uudistuu nuohouksen osalta

Sisäministeriössä on käynnissä nuohouksen uudistamishanke. Pelastuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että pelastustoimelta poistetaan velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Myös nuohouksen hintasääntely ehdotetaan lopetettavaksi. Nuohouspalvelujen tuottaminen jäisi lakimuutoksen jälkeen vapaan kilpailun periaatteen mukaiseksi yritystoiminnaksi. Uudistetun lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018 alkaen.

Tähän asti pelastustoimi on päättänyt nuohouksen järjestämisestä alueellaan. Nuohouspalvelut on voinut tuottaa pelastuslaitoksen omana työnä, hankkia muulta palveluntuottajalta (ns. piirinuohous) tai sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa. Lakimuutoksen myötä vuoden 2018 alusta alkaen siirrytään viimeksi mainittuun sopimusperusteiseen malliin.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos päätti lopettaa piirinuohousjärjestelmän

Muutokseen liittyen esimerkiksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt, että piirinuohousjärjestelmästä luovutaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella vuoden 2018 alussa. Nuohous järjestetään 1.1.2018 alkaen sopimusperusteisesti eli kuntalaisen ja nuohousyrittäjän välisellä sopimisella. Voimassa olevat nuohoussopimukset pelastuslaitoksen ja piirinuohoojien välillä päättyvät 31.12.2017.

Nykyisessä piirinuohousjärjestelmässä nuohooja on ottanut yhteyttä asiakkaaseen tarjoten nuohousaikaa alueittain oman työsuunnitelmansa mukaisesti. Jatkossa asiakkaan eli asunto-osakeyhtiön tapauksessa isännöinnin tulee itse valita ja tilata nuohousyrittäjä paikalle. Tietoa oman alueen toimijoista löytyy mm. paikallislehdistä ja netistä. Nuohousalan yrittäjiä löytyy esimerkiksi sivustolta www.nuohoojat.fi. Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto.

Lue lisää