Pieniä muutoksia tilaajavastuuseen liittyviin dokumentteihin

Isännöinti on mukana vuosittain noin 7 miljardin euron hankinnoissa. Kun hankinnan – esimerkiksi korjausurakan, huoltopalvelun tai yksittäisen vahinkokorjauksen – arvo on ilman arvonlisäveroa vähintään 9 000 euroa, tilaajan selvitettäväksi tulevat myös tilaajavastuuasiat.

Tilaajavastuulaki velvoittaa tilaajan tarkistamaan esimerkiksi sen, että sopimuskumppani on hoitanut yhteiskunnalliset velvoitteensa.

Jos sopimuskumppani on ulkomaalainen yritys, siltä on saatava samanlaiset selvitykset verovelasta ja rekistereihin merkitsemisestä kuin suomalaiselta yritykseltä. Jos yrityksellä on suomalainen yritystunnus, tarvitaan selvitykset molemmista maista.

Rakennusurakan kohdalla tilaajan velvollisuutena on lisäksi selvittää ja varmistaa sopimuksella, että kaikilla tilauksen myötä tulevilla työntekijöillä – myös ulkomaalaisilla – on voimassa olevat todistukset sosiaaliturvan määräytymisestä (ns. A1-todistus). Tämä koskee niin ikään rakennustyön aikana aloittavia, uusia työntekijöitä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa, on nyt tehnyt pieniä muutoksia työntekijöiltä vaadittavien A1-lomakkeiden kriteereihin.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa, on nyt tehnyt pieniä muutoksia työntekijöiltä vaadittavien A1-lomakkeiden kriteereihin. Muutosten taustalla on se, että Suomeen paljon työntekijöitä lähettävä Viro siirtyi maaliskuusta lukien myöntämään A1-todistukset sähköisinä.

Jatkossa ei enää edellytetä A1-todistusten olevan allekirjoitettuja ja leimattuja. Jotta tilaajavastuun valvonta olisi kaikissa tapauksissa yhdenmukaista, sähköisesti myönnetyt A1-todistukset hyväksytään kaikista maista.