Rakennusautomaatioasiantuntija, 23.11.2022 – 5.10.2023, Metropolia, 15 op -täydennyskoulutus

Tarvitsetko työssäsi enemmän ymmärrystä siitä, kuina huolehtia automaatiolla energiatehokkaasta toiminnasta? Haluatko laajentaa osaamistasi kiinteistöjen hallintajärjestelmien pariin? Hanki lisäkoulutusta tulevaisuuden alalle!

Koulutuksen hyödyt

  • Rakennusautomaatiojärjestelmät ovat keskeisessä roolissa parannettaessa rakennusten olosuhteiden hallintaa ja energiatehokkuutta.
  • Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät lämmityksen hybridijärjestelmät ja sähkön kysyntäjousto tuovat uusia haasteita LVIS-prosessien ja automaation yhteispelille.
  • Automaation väyläratkaisut kehittyvät ja IoT tulee kenttälaitteisiin.
  • Myös tele- ja turvajärjestelmiä integroidaan toimimaan yhdessä automaatiojärjestelmien kanssa, mikä edellyttää aukotonta tietoturvasta huolehtimista.

Koulutus antaa ymmärryksen nykyaikaisista kiinteistöjen hallintajärjestelmistä ja mahdollistaa toimimisen alan suunnittelu-, toteutus- tai käyttöpalveluiden parissa. Koulutus antaa valmiuden toimia myös järjestelmäintegraattorina rakennusautomaatiojärjestelmien suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä.

Koulutuksesta sanottua:
“Koulutuksen hyödyn pääsen heti ottamaan käyttöön omassa työssäni ja pystyn tarjoamaan työnantajalle motivoituneen rakennusautomaatioasiantuntijan.”
“Alan kokonaisvaltainen ymmärrys kasvoi. Yksi suuri hyöty oli eri toimijoiden esittelemät tulevaisuuden visiot. Näistä jäi eniten annettavaa myös omalle henkilökunnalleni.”
“Alan kehittyessä nopealla vauhdilla ja ilman osaamisen päivittämistä putoaa helposti pois alan kehityksestä. Koulutus antaa mahdollisuuden tuoda hankkeisiin uusia rakennusautomaation mahdollisuuksia ja energiatehokkuuden osalta nykyaikaista lähestymistapaa yksittäisten toimien ja kokonaisuuden osalta.”

Ilmoittaudu viimeistään ke 9.11.2022 Lyyti-palvelussa.  Koulutus järjestetään 23.11.2022 – 5.10.2023.
Lue lisää koulutuksesta Metropolian verkkosivuilta.