Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä alustava sopu 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä (EPBD) on saatu alustava sopu EU-tasolla. Vaatimukset täsmentyvät vielä, mutta kauhuskenaarioiden pakkoremonttien aaltoa on tuskin tulossa. Olemassa olevan rakennuskannan päästöttömyyden tavoitteeksi asetettaneen vuosi 2050.

Direktiivi etenee nyt virallisiin hyväksymiskäsittelyihin EU:n toimielimisissä. Euroopan parlamentissa äänestetään direktiivistä näillä näkymin tammikuun lopussa. Lopullinen sisältö ja voimaantulo selviävät näiden jälkeen alkuvuodesta 2024.  Kun direktiivi on hyväksytty EU-tasolla, asia etenee kansalliseen valmisteluun. Käytännön vaikutukset taloyhtiöiden arkeen täsmentyvät aikaisintaan loppuvuodesta 2024.

Alustavan sovun mukaan vaatimukset eivät tulisi koskemaan yksittäisiä taloja vaan jäsenmaan rakennuskantaa keskimäärin. Täten pelättyä pakkoremonttien aaltoa tuskin olisi tulossa. Keskeiset neuvoteltavat kohdat liittyivät uusien rakennusten vaatimuksiin, olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen, kestävän liikkuvuuden infrastruktuuriin sekä energiatodistuksiin ja aurinkoenergiajärjestelmien asentamiseen.​​​​​​​

Isännöintiliitto seuraa lainsäädäntökehitystä tiiviisti ja tiedottaa jatkossakin aktiivisesti jäsenille, kun uutta tietoa direktiivin etenemisestä tulee.