Rakentamisen lait jättiuudistuksessa

Maankäyttö- ja rakennuslaki on uudistumassa. Lakiuudistuksen tarkoitus on muun muassa parantaa
rakennuksen koko elinkaaren kestävää suunnitelmallista käyttöä ja ylläpitoa. Digitalisaation myötä lainsäätäjien on pohdittava myös, miten lainsäädännön tulisi ottaa huomioon digitaaliset työkalut rakennushankkeissa ja kiinteistön ylläpidossa.

Kyseessä on laaja uudistus, jossa perataan rakentamisen, ylläpidon ja rakennusvalvonnan lisäksi kaavoituksen ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien säädökset.

Lakiesityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana. Tarkemmin uudistuksen sisällöstä, etenemisestä ja vaikutuksesta isännöintiin ja taloyhtiöihin puhutaan Laki ja järjestys -koulutuksessa 6.-8.6., jossa kuullaan ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokan katsaus aiheesta.

Uutishuoneeseen