Realia Groupin ja Colliersin kauppa on suurimpia isännöintihistoriassa

Colliers Isännöinti Oy siirtyi heinäkuussa tehdyllä yrityskaupalla Realia Groupille ja yhtiön nimi muuttui samalla Arenna Oy:ksi. Yrityskauppa on isännöintialan historian suurimpia.

Realia Group -konserni osti heinäkuussa Colliers Isännöinti Oy:n. Colliers Isännöinti Oy on Realia Isännöinnin jälkeen toiseksi suurin isännöintialan toimija Suomessa. Sen liikevaihto vuonna 2017 oli 13,9 miljoonaa euroa.

Arenna Oy (entinen Colliers Isännöinti Oy) jatkaa toistaiseksi toimintaansa omana yhtiönään. Arenna toimii 14 paikkakunnalla, ja sillä on noin 1 100 asunto-osakeyhtiö- ja kiinteistöosakeyhtiöasiakasta ja 140 työntekijää.

Realia Group -konserni ja sen tytäryhtiö Realia Isännöinti haluavat vahvistaa asemiaan asunto-osakeyhtiöiden isännöinnissä.

– Arenna-kauppa on tässä suhteessa erittäin merkittävä, sanoo Realia Groupin toimitusjohtaja ja Realia Isännöinnin vt. liiketoimintajohtaja Matti Bergendahl.

Ostolla Realia Isännöinti sai asiakkaita pääkaupunkiseudun lisäksi Itä- ja Pohjois-Suomesta, joissa Colliers Isännöinti on ollut vahva.

Kauppa on merkittävä myös Suomen mittakaavassa. Vaikka kaupassa siirtyi myös yritysasiakkaita, valtaosa asiakkaista on asunto-osakeyhtiöitä. Kaupan jälkeen Realia Groupin asunto-osakeyhtiöiden määrä kasvaa reilun viidenneksen lähes 6 500 asunto-osakeyhtiöön. Se on noin 13 prosenttia kaikista Suomen ammattimaista isännöintipalvelua ostavista noin 50 000 asunto-osakeyhtiöistä.

Isännöintialan keskittyminen jatkuu

Isännöintialalla on nähty yrityskauppoja kiihtyvään tahtiin. Osittain se johtuu yrittäjien korkeasta keski-iästä ja eläköitymisestä. Isännöintiala on kuitenkin edelleen hyvin hajautunut ja keskittyminen vasta alkutekijöissään. Millään yrityksellä ei ole vielä valtakunnallisesti erittäin merkittävää markkinaosuutta.

Suomen toiseksi suurin isännöinnin markkinaosuus on OP-Pohjola osk:lla ja kolmanneksi suurin REIM Group Oy:llä, kummallakin noin viisi prosenttia. Viisi seuraavaksi suurinta hallitsee yhteensä kymmentä prosenttia markkinoista, ja loppu kaksi kolmannesta jakautuu suhteelisen tasaisesti satojen pienempien yritysten kesken.

Bergendahl uskoo, että niin jatkuu vielä pitkään. Hän pitää konsolidaatiota alalle hyvänä asiana, kun se tapahtuu hallitusti.

– Ei ole hyvä, jos pyritään liian vahvoihin toimijoihin. Meidän pitää olla nöyriä sille, että isännöintipalveluissa luottamus voitetaan joka päivä uudelleen joka asiakkaan kanssa, hän sanoo.

Isännöintiala on ihmisten tekemää

Isännöintiyritysten ja koko toimialan yhteinen haaste on tekijöiden ikääntyminen. Keskimääräinen isännöintiyrityksen työntekijä on 51-vuotias, kun keskimääräinen työllinen on 42-vuotias. Bergendahl toivoo, että niin isännöitsijän kuin kiinteistösihteerin ja kirjanpitäjän ammattien ja koko toimialan arvostusta saataisiin vahvistettua.

– Muuten ala on helisemässä. Tämä on kuitenkin henkilökohtaista, ihmisen tekemää palvelua vielä. Vaikka digitalisaatiosta puhutaan, tarvitsemme edelleen hyviä tekijöitä alalle.

Realialaisten ja arennalaisten arjessa alkaa seuraavaksi yhteisten parhaiden käytäntöjen läpikäyminen ja opettelu.

Teksti: Kirsi Salo

Lisätietoa:

Realia Isännöinnin tiedote yrityskaupasta

Realia Isännöinti on osa Realia Group -konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonserni. Realia Isännöinti aikoo jatkossakin kasvaa myös yritysostoilla. Aiemmin kesällä se laajentui yritysostoilla Espoossa, Helsingissä ja Turussa.

Korjaus 10.9.2018: Otsikosta ja ingressistä muutettu “isännöintihistorian suurin” muotoon “suurimpia isännöintihistoriassa”. Kyseistä kauppaa suurempi isännöintialan yrityskauppa tehtiin vuonna 2011, kun Arenna Oy myytiin Ovenia Groupille.