Sähköautojen latausinfra-avustukseen tulossa muutoksia

Avustuksilla ohjataan jatkossa toimimaan niin, että avustuksella toteutettava järjestelmä palvelee taloyhtiötä vielä 20 vuoden kuluttuakin, kun suurin osa autoista vaatii latausta.

Sähköautojen latausinfra-avustusta myönnetään asuinrakennuksille myös jatkossa. Vuosina 2022 ja 2023 avustusmäärärahaa on varattu 8,5 miljoona euroa.

Tärkeimmät muutokset ovat:

  • Avustusprosentti on 35 %. Avustuslaskennassa huomioidaan kulut enintään 4 000 euroon asti per latausvalmius.
  • Kaapelointi aina 11 kW / 3 vaihetta mukaan kaikille valmiuksille, muu sähköjärjestelmä tarpeen mukaan. Eli käytännön latausteho voi aluksi olla alhaisempi ja sitä voi kasvattaa tarvittaessa myöhemmin.
  • Vain 11 kW tehoa tukeva tyypin 2-koskettimella varustettu latauslaite on avustuskelpoinen, vaikuttaa myös aiemmin myöntävän päätöksen saaneiden hankkeiden jälkihankintoihin.
  • Hankkeet voi jaksottaa, kuitenkin vähintään viisi latausvalmiutta per toteutuskerta.
  • Alle viisipaikkaiset taloyhtiöt voivat saada avustusta, jos tekevät valmiudet kaikille autopaikoilleen.
  • Pysäköintiyhtiöt ovat avustuskelpoisia, jos ne toteuttavat asemakaavan mukaista asukaspysäköintiä omakustanneperiaatteella. Pysäköintiyhtiö voi toteuttaa latausinfraa käyttäjien tarpeen mukaan.

Tiedot perustuvat valtiovarainministeriön 27.9.2021 julkaisemaan vuoden 2022 budjettiesitykseen, joten muutokset ovat vielä mahdollisia.

ARA julkaisee sähköautojen latausinfran avustuksesta uuden päivitetyn hakuohjeen joulukuussa 2021 tai viimeistään heti vuoden 2022 alussa.

Lue tiedote vuoden 2022 avustuksista ARAn sivuilla.

Vuoden 2021 hakemukset ja määräraha

Vuonna 2021 avustukseen on ollut käytössä talousarvioesityksen mukaiset 5,5 miljoonaa euroa sekä lisätalousarviossa myönnettynä EU:n elpymis- ja palautumisvälineestä saatu määräraha 7,5 miljoonaa euroa.

ARAan 28.9.2021 mennessä toimitettujen avustushakemusten avustussumma ylittää käytössä olevat määrärahat noin 2 miljoonalla eurolla. Kaikki loppuvuoden hakemukset siirtyvät vuodelle 2022 ja niiden ratkaisussa noudatetaan vuoden 2022 määrärahan ehtoja. Mikäli vuodelle 2021 saataisiin vielä uusi lisämääräraha, sovelletaan vuoden 2021 määrärahan ehtoja.

ARA tarkistaa siirtyvien hakemusten avustettavuusedellytyksiä esikäsittelemällä hakemuksia jo vuonna 2021. ARA on yhteydessä hakijan asiamieheen, jos on ilmeistä, että hakemuksen mukainen hanke ei ole avustuskelpoinen vuoden 2022 määrärahan ehtojen mukaisesti. Hankkeen voi aina täydentää avustuskelpoiseksi ja täydennettävän hankkeen hakemus säilyttää paikkansa käsittelyjonossa.

Uusi avustus sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen työpaikoille

Ennakkotiedon mukaan vuoden 2022 alusta työpaikat voivat saada avustusta sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen.

Työpaikkojen latauspisteavustus vuosille 2022 ja 2023 on vuosittain 1,5 miljoona euroa. Avustusta myönnetään työnantajille tai työssäkäyntirakennuksen tai -kiinteistön omistajille sähköautojen käyttökuntoisten latauspisteiden hankkimiseen pääsääntöisesti työntekijöiden käyttöön.

Hakijoita voivat olla yritys, kunta, kunnallinen laitos, kuntayhtymä, yksityinen työnantaja, yksityinen liikerakennuksen tai -kiinteistön omistaja, säätiö, seurakunta, osuuskunta tai rekisteröity yhdistys.

Avustusta ei myönnetä valtiollisille elimille, valtion virastoille, kaupallisille pysäköintiyhtiöille tai yhteisöille, jotka olisivat oikeutettuja sähköautojen latausinfra-avustukseen.

ARA julkaisee työpaikkojen latauspisteavustuksen hakuohjeen joulukuussa 2021 tai viimeistään heti vuoden 2022 alussa.

Lue lisää työpaikkojen latauspisteavustuksesta ARAn sivuilta.

Katso 29.9.2021 pidetty ARAn webinaari avustuksista Youtubessa