Taloyhtiöille työkaluja tupakointikiellon hakemiseen alkuvuodesta

Taloyhtiö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä taloonsa 1.1.2017 alkaen. Eduskunta käsittelee lakimuutosta joulukuussa 2016. Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto ja Helsingin kaupunki ovat yhdessä Valviran kanssa laatimassa asunto-osakeyhtiöille ohjetta tupakointikiellon hakemisesta. Ohje on tarkoitettu helpottamaan sekä taloyhtiöiden että kuntien tupakkalakia valvovien viranomaisten toimintaa. Lisäksi valmisteilla on tarvittavat asiakirjamallit.

Taloyhtiö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistoparvekkeille ja -pihoille sekä jopa huoneistojen sisätiloihin 1.1.2017 alkaen. Ennen tupakointikieltojen hakemista taloyhtiön täytyy kuulla niiden tilojen haltijoita, joita haettava kielto koskee.

Eduskunta käsittelee tällä hetkellä tupakkalain muuttamista koskevaa hallituksen esitystä, joka täydentäisi asuntoyhteisöjen tupakointikieltoa koskevaa pykälää. Lakimuutos tulisi voimaan 1.1.2017. Valtioneuvosto antoi 8.12.2016 asetuksen, jossa säädetään muun muassa tupakointikiellon määräämistä koskevan hakemuksen tekemisestä.

Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto ja Helsingin kaupunki ovat yhdessä Valviran kanssa laatimassa asunto-osakeyhtiöille ohjetta tupakointikiellon hakemisesta. Ohje on tarkoitettu niin taloyhtiöille kuin kuntien tupakkalakia valvoville viranomaisille. Ohjeessa avataan tupakointikieltojen hakemiseen liittyvät toimet taloyhtiössä ja kuvataan kunnan viranomaiskäsittely. Ohjeeseen liitetään mallit huoneiston haltijan kuulemisesta sekä tupakointikiellon hakemisesta. Mallit sujuvoittavat hakemuksen viranomaiskäsittelyä ja vähentävät taloyhtiölle käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.

Maltti on vielä valttia

Taloyhtiöissä kannattaa malttaa odottaa, että tupakointisääntely ja ohjeet tarkentuvat. Tavoitteena on julkistaa tarkemmat ohjeet ja mallit taloyhtiöille 16.1.2017.

Taloyhtiöissä on syytä keskustella myös muista keinoista tupakoinnin haittojen poistamiseksi. Viranomaisen määräämään tupakointikieltoon kannattaa turvautua vasta silloin, jos tupakoinnin aiheuttamaa haittaa ei taloyhtiössä muutoin saada ratkaistua.

Lisätietoa:

Tommi Leppänen, Lakiasiantuntija, Isännöintiliitto, p. 050 522 4544, tommi.leppanen@isannointiliitto.fi

Jenni Hupli, Päälakimies, Kiinteistöliitto, p. 040 865 8097, jenni.hupli@kiinteistoliitto.fi (16.1. parhaiten tavoitettavissa klo 8.30-12)

Kristel Pynnönen, Apulaispäälakimies, Kiinteistöliitto, p. 040 579 6978, kristel.pynnonen@kiinteistoliitto.fi (16.1. parhaiten tavoitettavissa klo 8.30-12)

Tarja Hartikainen, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto, p. 050 3738499, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Reetta Honkanen, Ylitarkastaja, Valvira, p. 029 5209630, etunimi.sukunimi@valvira.fi