Taloyhtiöitä maan alle? 3D-kiinteistöt tekevät tuloaan

Hallitus on antamassa eduskunnalle esityksen kolmiulotteisia kiinteistöjä (3D) koskevaksi lainsäädännöksi. Perinteinen kaksiulotteinen (2D) kiinteistö kuitenkin säilyisi pääsääntönä jatkossakin. Lakien on määrä tulla voimaan 1.8.2018.

– Käytännön vaikutukset isännöinnille nähdään vasta, kun lakimuutos tulee käytäntöön. Isännöinnin on hyvä tietää asiasta, mutta vaikutukset asunto-osakeyhtiöiden isännöintiin jäävät luultavasti vähäisiksi, kommentoi Isännöintiliiton lakiasiantuntija Tommi Leppänen.

Laajojen rakennushankkeiden toteuttaminen helpottuu

Esityksen tavoitteena on muuttaa kiinteistönmuodostamislakia, kiinteistörekisterilakia sekä maankäyttö- ja rakennuslakia siten, että uusia kiinteistöjä voisi muodostaa korkeussuunnassa maanpinnan ala- ja yläpuolelle. Tämä olisi mahdollista asemakaava-alueella. Samalla helpotetaan asemakaava-alueen suurten ja monitasoisten rakennushankkeiden toteuttamista.

Nykyään kiinteistöt eli tontit ovat vierekkäin kartalla, mutta jatkossa ne voisivat olla myös kolmiulotteisia kokonaisuuksia, joissa eri kiinteistö-yksikkönsä muodostaisivat esimerkiksi rakennuksen yksi kerros, maan tasalla olevat liiketilat ja maanalainen parkkihalli.

– Todennäköisesti muutos lisäisi maankäytön tehokkuutta. Uudistuksella olisi merkitystä aluksi enemmän liikekiinteistöihin sekä kokonaisuuksiin, joissa on monta käyttötarkoitusta. Muutoksen myötä olisi esimerkiksi mahdollista rakentaa kauppakeskuksen päälle asuinkerrostalo omalle tontilleen, kommentoi Leppänen

Perinteinen 2D-kiinteistö säilyy, 3D tarjoaa vaihtoehdon

Olemassa olevaa kiinteistöjärjestelmää ei ole tarkoitus muuttaa kolmiulotteiseksi, 3D tulee käyttöön perinteisen 2D-kiinteistön rinnalle uutena vaihtoehtona. Kolmiulotteisuuteen ei myöskään missään tilanteessa velvoiteta, vaan sen käyttö on toimijoille mahdollisuus, jos lainmukaiset edellytykset täyttyvät. 3D-kiinteistön mahdollistaminen ei myöskään automaattisesti synnyttä uusia velvollisuuksia toimijoille tai viranomaisille.

Kolmiulotteisuuden myötä rakennuksen sisällä olevia tilakokonaisuuksia on helpompi kiinnittää ja pantata lainan vakuudeksi, koska jokainen 3D kiinteistö on mahdollista kiinnittää ja pantata itsenäisesti. Lisäksi julkisissa rekistereissä näkyy entistä paremmin, kuka mitäkin tiloja omistaa. Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus edistää myös kiinteistöjen ja rakennusten hallinnan sekä julkisten palveluiden digitalisointia.

– Käytännössä uudistuksesta hyötyisivät erityisesti rakennuttajat, kiinteistöjen omistajat ja hankkeiden rahoittajat. Kun kohteet rekisteröitäisiin sellaisina kuin ne fyysisestikin ovat, on kokonaisuutta helpompi hallita eikä monimutkaisia hallinnanjakosopimuksia välttämättä tarvittaisi, selventää Leppänen.

Uutishuoneeseen