Taloyhtiöt pääsevät jatkossa nauttimaan tuottamastaan sähköstä ilman turhia veroja

Asunto-osakeyhtiöt voivat jatkossa perustaa paikallisen energiayhteisön, mikä mahdollistaa esimerkiksi taloyhtiön hankkiman aurinkosähköjärjestelmän paremman hyödyntämisen.  

Aiemmin taloyhtiön itse tuottaman sähkön on pitänyt kiertää siirtoverkon kautta, jolloin itse tuotetustakin sähköstä on pitänyt maksaa sekä sähköveroa että sähkönsiirtomaksu. 

1.1.2021 voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa nyt sen, että asunto-osakeyhtiöt osakkaineen vertautuvat pientuottajiin ja heitä koskevat jatkossa sähköntuotannon osalta samat mahdollisuudet ja ehdot.  

Uudella asetuksella edistetään muun muassa uusituvan energian käyttöönottoa. 

Vaikka asunto-osakeyhtiö siirtyisikin tuottamaan energiaa itse ja perustaisi paikallisen energiayhteisön, on yhteisöön liittyminen osakkaille vapaaehtoista. Jos joku osakkaista haluaa jatkossakin tilata sähkönsä joltain muulta tuottajalta, se on mahdollista. Toisaalta energiayhteisö voi jatkossa pientuottajana myös myydä yli oman tarpeen tuotettua sähköä takaisin verkkoon. 

Uudella asetuksella edistetään muun muassa uusituvan energian käyttöönottoa. 

Alkuvuodesta tulleet muutokset liittyvät Valtioneuvoston asetukseen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (ns. mittausasetus), ja siinä tarkemmin pykäliin 3 ja 4. Muutoksen taustalla on EU lainsäädännön sähkömarkkinadirektiivi ja uusiutuvan energian direktiivi. 

Aurinkosähköä taloyhtiöön  

Millaisia ovat taloyhtiöiden aurinkosähköjärjestelmät? Miten uusi lakimuutos helpottaa aurinkoenergian myyntiä eteenpäin? Näistä asioista pääset kuulemaan osallistumalla Isännöintiliiton ja Motivan webinaareihin. Tutustu ohjelmiin ja ilmoittaudu mukaan!  

Isännöintiliiton webinaari 27.1.   

Motivan webinaari 28.1.