Tule mukaan luomaan työkaluja energiaremonttien edistämiseksi

Asuinkiinteistöjen lämmitys on yksi suurimmista kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä, mutta potentiaalia vähentää päästöjä on paljon. Taloyhtiöissä energiatehokkuutta parantavat toimet voivat olla laajoja hankkeita, joten hallitukset ja osakkaat tuntevat päätösten tekemisessä usein epävarmuutta. Isännöitsijän odotetaan työnsä puolesta johtavan näitä korjaushankkeita. Isännöitsijöillä on siis erittäin merkittävä rooli energiatehokkuushankkeiden käynnistäjinä.

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää asuinosakeyhtiöiden osalta energiatehokkuustoimien ja -remonttien tekemistä. Taloyhtiöiden hallitukset kokevat remonttien käynnistämisen haastavaksi, sillä heillä ei tyypillisesti ole teknistä osaamista, saati projektien hallinnan taitoa. Isännöitsijöihin kohdistuu taloyhtiöissä odotus, että he olisivat aloitteellisia energiatehokkuustoimien arvioimisessa ja käynnistämisessä. Tästä syystä isännöitsijät tarvitsevat toimivat välineet ja prosessit tehostamaan ajankäyttöä, viestintää ja projektin edistämistä.

Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden Ilmastoinfo on käynnistänyt 1.10.2022 Isännöitsijät energiamurroksen vetureina -hankkeen. Lyhyemmällä ENERGIAVETURI-nimellä kulkevan hankkeen tavoitteena on luoda isännöitsijöiden käyttöön työkalupakki, jonka avulla energiaremonttien käynnistäminen ja laadukas läpivienti helpottuu.

Vastaa kyselyyn ja vaikuta!

Vaikutitpa isännöitsijänä HSY:n toiminta-alueella tai et, voit auttaa kartoittamaan, missä päätöksenteon pullonkaulat ovat ja mitä työkaluja isännöitsijät tarvitsevat jokapäiväisessä työssään. Hankkeen tuottamat työkalut ovat myös vapaasti käytettävissä kaikkialla Suomessa, vaikka itse pilotointi tapahtuukin pääkaupunkiseudulla.

Linkki kyselyyn

Vastausaikaa on 18.11.2022 saakka.

Hankkeen toteuttaja ja kyselyn laatija: HSY Ilmastoinfo

Aikataulu: 1.10.2022 – 29.2.2024

Rahoittaja: ympäristöministeriö

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Auli Honkanen, auli.honkanen@hsy.fi