Tulorekisterin tulo koskettaa myös isännöintiyrityksiä ja taloyhtiöitä – näin varaudut

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Palkkatietojen erillisestä vuosi-ilmoittamisesta luovutaan ja työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhteen keskitettyyn tulorekisteriin, josta ne välittyvät tiedon käyttäjille. Vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille poistuvat.

Ilmoitusvelvollisuus tulorekisteriin koskee kaikkia palkkaa maksavia yrityksiä ja organisaatioita. Isännöintiyritykset joutuvat huomiomaan uuden rekisterin tuomat velvoitteet sekä omassa palkanmaksussa että asiakastaloyhtiöiden toiminnassa, kuten maksaessaan hallitusten jäsenille palkkioita.

Isännöintiyritykset joutuvat huomiomaan uuden rekisterin tuomat velvoitteet sekä omassa palkanmaksuissa että asiakastaloyhtiöiden toiminnassa, kuten maksaessaan hallitusten jäsenille palkkioita.

Tulorekisteri yksinkertaistaa palkkatietojen ilmoittamisen. Nykyisin työnantajat ilmoittavat tiedot maksamistaan palkoista ja muista ansiotuloista moninkertaisesti eri tahoille eri muodoissa ja aikatauluissa. Jatkossa työnantajat ilmoittavat tiedot vain yhteen kertaan.

Osakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt tekevät valtuutukset Suomi.fi:ssä

Tulorekisterin avautuminen vaatii myös isännöintiyrityksiltä valmistautumista. Jotta yrityksesi pääsee käyttämään tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua sekä yrityksen omissa että asiakastaloyhtiöiden asioissa, tarvittaville henkilöille on annettava sinne valtuudet. Valtuutuksen voi tehdä henkilö, jolla on yhteisön nimenkirjoitusoikeus.

Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt, elinkeinonharjoittajat, säätiöt (jotka on merkitty kaupparekisteriin) ja luonnolliset henkilöt tekevät valtuutuksen Suomi.fi-palvelussa. Muut tekevät valtuutukset Katso-palvelussa. Lue lisää.

Palkat reaaliajassa tulorekisteriin

Valtuutuksista huolehtimisen lisäksi tulorekisterin tuloon voi varautua huolehtimalla siitä, että käytössä on palkkahallintojärjestelmä, josta on rakennettu tekninen rajapinta tulorekisteriin. Näin ilmoittaminen tapahtuu automaattisesti suoraan palkkahallinnon järjestelmästä.

Jos yrityksen omasta palkkajärjestelmästä on rakenteilla tekninen rajapinta tulorekisteriin, teknisen rajapinnan käyttöön tarvitaan varmenne. Lue lisää.

Pienyrittäjille ja kotitalouksille suunnattu Palkka.fi-palvelu on maksuton palkanlaskentaohjelma, josta tiedot siirtyvät automaattisesti tulorekisteriin. Tulorekisteristä tiedot taas siirtyvät ilman erillistä ilmoitusta esimerkiksi Verohallinnon, Kansaneläkelaitoksen, työeläkevakuuttajien ja työttömyysvakuutusrahaston tietoon.

Lisätietoja: