Työn kuormittavuus on isännöintialan merkittävin haaste

Työn määrän ja kuormittavuuden lisääntyminen uhkaa alan ammattilaisten hyvinvointia, kertovat Isännöinnin ammattilaiset 2023  -tutkimuksen tulokset.

Asunto-osakeyhtiöiden määrä Suomessa kasvaa ja kaupungistumisen ennakoidaan jatkuvan. Lisäksi uusi energiadirektiivi ja kasvava korjausvelka haastavat taloyhtiöitä uudella tapaa. Isännöinnille on jatkossa todennäköisesti yhä enemmän kysyntää.

Isännöintiliiton tuoreen Isännöinnin ammattilaiset -kyselytutkimuksen tuloksista selviää, että yli 90 % alan ammattilaisista pitää isännöintialan työllisyysnäkymiä hyvinä. Osuus on kasvanut tutkimuksen edellisestä toistosta vuonna 2020.

– Alalla riittää kyllä töitä jatkossakin ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita haastavasta ja monipuolisesta asiantuntijatyöstä. Erittäin hyvä työllisyysnäkymä kertoo samalla siitä, että väkeä on monessa alan yrityksessä tällä hetkellä liian vähän eikä tilanteen odoteta helpottuvan. Osassa yrityksistä kamppaillaan jo henkilökunnan burnoutien kanssa, Isännöintiliiton tietoasiantuntija Olli Rekonen

Erittäin hyvä työllisyysnäkymä kertoo samalla siitä, että väkeä on monessa alan yrityksessä tällä hetkellä liian vähän eikä tilanteen odoteta helpottuvan.

Valtaosa alan ammattilaisista näkee työnsä kuormittavuuden lisääntyneen edellisen kolmen vuoden aikana ja yhä harvempi kokee vapaa-aikansa riittävän työstä palautumiseen. Tutkimuksen avokommenteissa liian suuret työkuormat nousivat selkeästi esille alan suurimpana yksittäisenä ongelmana. Moni kokee hallinnoivansa liian monen taloyhtiön asioita ja työnsä olevan ”tulipalojen sammuttamista”.

Keskimääräisissä toteutuneet viikkotyöajat ovat kasvaneet kaikkien työnkuvien osalta viime vuosina. Eniten viikkotyöaika on kasvanut kiinteistösihteereillä ja kirjanpitäjillä sekä vuokravalvojilla.

Nopeasti muuttunut taloudellinen toimintaympäristö on pidentänyt esimerkiksi kiinteistösihteerien ja kirjanpitäjien työpäiviä.

– Nopeasti muuttunut taloudellinen toimintaympäristö on pidentänyt esimerkiksi kiinteistösihteerien ja kirjanpitäjien työpäiviä. Osakkaat ovat kustannusten ja korkojen nousun myötä varmasti olleet aiempaa kiinnostuneempia yhtiönsä taloudellisesta tilanteesta ja kenties maksaneet pois omia osuuksiaan taloyhtiölainoista. Kysymyksiin vastaaminen ja maksuliikenteen koordinointi työllistää isännöintiyrityksiä. Saattaa myös olla, että osakeluetteloiden siirto huoneistotietojärjestelmään näkyy erityisesti kiinteistösihteerien ja kirjanpitäjien työpöydillä. Kaiken kaikkiaan isännöintialalla tehdään pitkää päivää työnkuvasta riippumatta, Rekonen pohtii.

Hyvällä johtamisella mahdollista hallita työn kuormittavuutta

Yrityksen johtamiskäytännöt ja esihenkilöiden toiminta vaikuttavat merkittävästi työhyvinvointiin ja työn kuormittavuuteen. Monet isännöintialan ammattilaiset näkevät, että johtamisessa olisi alalla parantamisen varaa. Yli neljännes (27 %) alalla työskentelevistä on Isännöinnin ammattilaiset -kyselyn tulosten perusteella tyytymättömiä johtamiseen työpaikallaan. Huono johtaminen on myös yleisin syy alan irtisanoutumisille.

Moni alan johtajistakin painii suuren työkuorman kanssa eikä aikaa henkilöstöjohtamiselle tahdo aina riittää.

– Tuloksissa näkyy varmasti se, että moni alan johtajistakin painii suuren työkuorman kanssa eikä aikaa henkilöstöjohtamiselle tahdo aina riittää, Rekonen toteaa.

Hyvää johtamista tarvitaan alalla nyt kenties enemmän kuin koskaan. Työntekijät ovat jaksamisensa rajoilla yhä kasvaneiden työkuormien takia ja samaan aikaan monet alan yrityksistä fuusioituvat vauhdilla. Mahdollisesti hyvinkin erityyppisten yrityskulttuurien yhteensovittaminen ei tapahdu itsestään. Jotta yritysten yhdistymiset saadaan vietyä onnistuneesti maaliin, henkilöstöjohtaminen on äärimmäisen tärkeässä roolissa.

Tutkimustulosten valossa näyttäisi siltä, että alan johtajat myös itse tiedostavat johtamisen tärkeyden. Valtaosa alan johtajista on panostamassa omaan osaamiseensa seuraavan vuoden aikana. 56 % johtajista aikoo osallistua johonkin tutkintokoulutukseen ja peräti 89 % heistä aikoo osallistua muuhun osaamista täydentävään koulutukseen seuraavan vuoden aikana.