Hallitusohjelmavaikuttaminen käy kuumana

Isännöintiliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Riikka Vaaja on vienyt ahkerasti terveisiä hallitusohjelmaneuvottelijoille.

Hallitusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä Säätytalolla kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon johdolla. Isännöintiliitto on tuonut aktiivisesti esiin isännöinnin toiveita.   

Isännöintiliiton hallitus hyväksyi loppuvuodesta 2022 liiton hallitusohjelmatavoitteet. Näistä tavoitteista on uutisoitu kattavasti kevään aikana ja niitä on käyty laajasti läpi päättäjien kanssa.

Loppuvaiheen hallitusohjelmavaikuttamisessa Isännöintiliitto on keskittynyt taantuvien alueiden haasteisiin ja asumisen käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Isännöintiliitto on ollut yhteydessä keskeisiin hallitusneuvottelijoihin, liitto on ollut kuultavana Säätytalolla Rakennetun ympäristön jaostossa sekä toimittanut taustamateriaaleja neuvottelijoille.

Hallitusohjelmaneuvottelijat saavat tässä vaiheessa hyvin paljon materiaalia ja toiveita eri etujärjestöiltä.

− Siksi olemme vielä loppuvaiheessa priorisoineet tavoitteitamme ja keskittyneet konkreettisten ratkaisuehdotusten tuomiseen neuvottelijoille. Nämä ovat myös sellaisia tavoitteita, joihin valtioneuvosto ja eduskunta voivat vaikuttaa ja ne eivät vaadi merkittäviä budjetti-investointeja, Isännöintiliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Riikka Vaaja kertoo.

− Tällä vaalikaudella ei ole jaossa ylimääräistä rahaa, joten erilaisten korjaus- ja energia-avustusten ajaminen hallitusohjelmaan on haastavaa. Isännöintiliitto on kuitenkin yhtynyt Kiinteistöliiton lausumiin siitä, että avustusten ennustettavuutta on parannettava.

Realistiset tavoitteet saavat kiitosta

Isännöintiliiton keskeisenä tavoitteena on saada ensi vaalikaudella ministeriörajat ylittävä selvitysryhmä ratkomaan alueiden eriytymisen tuomia haasteita. Suomen jakautuminen kasvaviin ja taantuviin alueisiin vain kiihtyy. Se heijastuu kaikkien suomalaisten arkeen ja vaikuttaa merkittävästi myös isännöitsijöiden työhön.

Selvitysryhmän tehtävälistalle tulisi ottaa muun muassa taloyhtiöiden hallitun alasajon mallin rakentaminen, korjausrakentamisen rahoituksen kehittäminen, kunnossapitotarveselvityksen pidentäminen kymmeneen vuoteen sekä yhtiöjärjestyksen vastikeperusteen muuttamisen helpottaminen.

Tämän lisäksi Isännöintiliitto on ajanut taloyhtiöille parempia keinoja puuttua häiriötilanteisiin ja hallintaanoton helpottamista. Isännöintiliiton näkemyksen mukaan asunto-osakeyhtiölakia olisi muutettava siten, että taloyhtiöllä olisi oikeus saada poliisiraportit käyttöönsä niissä tilanteissa, joissa taloyhtiön edustaja tai naapuri on joutunut soittamaan poliisin apuun häiriötilanteen ratkaisemiseksi.

Isännöintiliitto on ajanut myös sitä, että savuttomuus voitaisiin toteuttaa taloyhtiöissä helpommin.

− Olemme saaneet positiivista palautetta tavoitteidemme realistisuudesta. Tuomme selkeitä ratkaisuehdotuksia asuntopolitiikan yleisiin ongelmiin. Tavoitteemme ovat konkreettisia, jolloin hallitusneuvottelijoiden on helpompi tarttua niihin, Vaaja sanoo.