Isännöintialalla kaivataan joustavia digipalveluita

Isännöintiliiton sähköisen asioinnin työryhmä selvitti vuoden 2018 aikana, miten isännöintialan toimijat kokevat digitaaliset palvelut ja niiden kehitysmahdollisuudet. Isännöintiliiton jäsenyrityksen työntekijöistä koostuneen työryhmän loppuraportissa todetaan, että nykyisin tietojärjestelmien ja palveluiden vaihtaminen on varsin hankalaa.

Keskeinen haaste ja digitaalisen kehityksen hidastaja isännöintialalla on, että alan tietojärjestelmät ja tarjotut valmiit digipalvelut ovat pääosin suhteellisen kauan käytettyä teknologiaa ja rajapinnat suljettuja. Lisäksi työryhmässä todettiin, että isännöintiyritysten näkökulmasta järjestelmien vaihto on hankalaa ja kallista niin kauan, kun tietojärjestelmät ovat suljettuja.

Työryhmän loppuraportin mukaan järjestelmien hinnoittelu ei juurikaan kannusta isännöintialan digipalveluiden kehittämiseen. Suljettujen rajapintojen ja kauan käytössä olleen teknologian päälle on vähintäänkin hankalaa kehittää sähköistä asiointia tai ylipäätään hyödyntää uusimpia digitaalisia työkaluja ja -palveluita.

Työryhmät auttavat Isännöintiliiton strategian toteuttamisessa ja tuovat jäsenten tarpeet ja ajatukset mukaan Isännöintiliiton toimintaan. Sähköisen asioinnin työryhmä oli yksi Isännöintiliiton hallituksen perustamista työryhmistä vuonna 2018.