Isännöintiliiton jäsentyytyväisyys mitattiin – mitä palautteesta voi oppia?

Isännöintiliitto järjesti jäsenilleen palautekyselyn jäsentyytyväisyydestä tammikuussa 2019. Kyselyyn vastasi 165 jäsenyritystä ja 8 jäsenyhdistystä.

Kyselyn perusteella Isännöintiliiton toimintaan oltiin pääosin tyytyväisiä. Erityisen tärkeänä pidettiin mahdollisuutta saada ajankohtaista tietoa alalta helposti ja nopeasti. Jäsenet kokivat myös, että Isännöintiliiton tuottama informaatio tuo heille ammatillista hyötyä.

Isännöintsijän tulee olla perillä niin lakiasioista, taloudesta, kuin kiinteistöistäkin. Tiedon löytäminen helposti on kiireisessä arjessa avainasemassa. Nykyisen informaatiotulvan aikana kannattaakin pohtia, mistä mahdollinen asiakkaasi tietoa etsii. Palveluverkosto-yrityksillä on esimerkiksi mahdollisuus tuottaa tietoa suoraan Isännöintiliiton jäsenyritysten saataville.

Ajantasainen sisältö tärkeää

Jäsentyytyväisyyskyselyn perusteella jäsenet arvostivat korkealle myös Isännöintiliiton tarjoamia jäsenpalveluja, kuten lakineuvontaa ja koulutustilaisuuksia. Vastauksista ilmeni, että eritoten koulutustilaisuudet koetaan yhtenä keskeisimmistä jäsenyyden tarjoamista eduista. Monissa Isännöintiliiton koulutuksissa tärkeässä osassa ovat myös tapahtumakumppanit, joiden rooli tilaisuuksissa tuo uuden näkökulman käsiteltävään aiheeseen. Kyselyn perusteella myös kumppanien rooliin koulutuksissa ollaan tyytyväisiä.

Sen sijaan kyselyn vastauksissa toivottiin enemmän koulutuksia pienemmille paikkakunnille ja ympäri Suomea. Isännöintiyritysten maantieteellinen hajanaisuus onkin yksi alan piirre; toimistojen on järkevää sijaita melko lähellä isännöitävää kohdetta. Tämä huomioon ottaen kannattakin siis ajoittain jalkautua myös yrityksen kotipaikkakunnalle.

Jäsenten vastausten perusteella meidän Isännöintiliitossa tulee jatkossakin kiinnittää huomiota ajantasaisen tiedon helppoon saatavuuteen, koulutustilaisuuksien säilyttämiseen laadukkaina, sekä palveluiden tarjoamiseen maantieteellisesti jakautuneelle jäsenistöllemme. Samat huomiot toimivat myös Palveluverkosto-yrityksille: Onko yrityksenne huomioinut nämä seikat omassa toiminnassaan? Onko isännöintsijän helppo löytää tietoa palveluistanne? Oletteko mukana laadukkaissa koulutustilaisuuksissa, johon alan ammattilaiset kerääntyvät? Huomioitteko myynnissänne isännöintialan paikallisuuden riittävän hyvin? Tuntemalla, mitä isännöintialalla arvostetaan, yhteistyötä toimijoiden kanssa on helpompi lähteä rakentamaan.

Mikäli haluat tietää lisää mahdollisuuksista tuottaa sisältöä Isännöintiliiton jäsenille tai osallistua Isännöintiliiton tapahtumiin, ota rohkeasti meihin yhteyttä!