Aleksi Sutinen: Asunto-osakeyhtiöisännöitsijästä vuokrataloisännöitsijäksi

Isännöitsijä Aleksi Sutinen, Y-Säätiö

Olen ollut kiinteistöjen kanssa tekemisissä ensimmäisistä kesätöistäni lähtien. Lukion rinnalla työskentelin Lassila & Tikanojalla kiinteistönhuollon toimihenkilönä. Samaan aikaan pohdin mikä minusta tulisi isona. Yhteistyö isännöitsijöiden kanssa tarjosi tähän vastauksen, heidän työnsä vaikutti mielenkiintoiselta.

Aloin etsimään tietoa isännöintialan opiskelumahdollisuuksista. Varsin pian huomasin, ettei selkeää reittiä alalle ollut tarjolla. Koin, että työssäoppiminen olisi paras vaihtoehto alalle pääsemiseen.

Työni Lassila & Tikanojalla oli loppumassa, joten motivaationi työnhakuun oli korkea. Koska työpaikkoja aloittelevalle isännöitsijälle ei ollut näkyvästi tarjolla, aloin etsimään ”piilotyöpaikkoja”. Tartuin puhelimeen ja soitin isännöintiyrityksiin. Samalla laitoin viidakkorummun liikkeelle ja kerroin asiasta kaikille. Uskon, että aktiivisuuteni ja motivaationi helpottivat työllistymistäni. Sain kutsun muutamaankin haastatteluun.

Pääsin työharjoitteluun erääseen isännöintiyritykseen, jossa sain tehdä laajasti apulaisisännöitsijän tehtäviä työpaikkaohjaajani hyvällä opastuksella. Työharjoittelun päätteeksi työskentelin samassa yrityksessä kolme vuotta.

Isännöintiurani alkupuoliskon työskentelin asunto-osakeyhtiöiden parissa, josta olen sittemmin siirtynyt vuokrataloisännöintiin. Muutoksen syynä olivat havaintoni sosiaalisen puolen vähäisestä painotuksesta sekä työssä että opinnoissa. Erilaisten ihmisten ja elämäntilanteiden kohtaamiseen ja näihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen ei juuri ollut tarjolla työkaluja. Tämä yllätti, sillä usein haastavimmissa tilanteissa kyse on kuitenkin ihmisestä. Työssä, jossa kohdataan koko elämän ja ihmisten kirjo, vaaditaan hyvää sosiaalista pelisilmää. Juuri tämän koin vahvuudekseni, ja kiinnostuin laajentamaan osaamistani asumisneuvojan opinnoilla.

Asumisneuvojan tutkinnon suoritettuani jatkoin työskentelyä asunto-osakeyhtiöiden parissa, mutta kiinnostus vuokrataloisännöintiin oli herännyt. Hakeuduin nykyiseen työhöni Y-säätiöön, jossa minua puhutteli säätiön ideologinen puoli. Pyrkimyksenä on vähentää asunnottomuutta ja turvata asuminen niille, jotka eivät muuten saisi asuntoa.

Mielestäni hyvä sosiaalinen ulosanti sekä kyky esiintyä rauhallisesti ja vakuuttavasti ovat tärkeitä taitoja isännöitsijälle. Ihmisten kanssa työskentelystä pitää nauttia. Isännöitsijän tulee myös olla täsmällinen ja luotettava. Kyse on kuitenkin tehtävästä, jossa hoidetaan toisten omaisuutta.

Työssäni parasta on vapaus, pystyn itse vaikuttamaan työskentelytapoihin ja -aikoihin. Vapaus tarkoittaa myös vastuuta. Asiat on hoidettava siten, että asiakkaat ovat tyytyväisiä. Tärkeää isännöitsijälle onkin osata johtaa itseään ja omaa työtänsä. Työ on monipuolista, jokainen päivä on erilainen. Monipuolisuutta työhön tuovat myös asiakkaat.

Suosittelisin isännöitsijän tehtävää kaikille, jotka ovat alasta kiinnostuneita ja etsivät monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä. Isännöitsijä on asiantuntija, joka hallinnoi ihmisten omaisuutta. Isännöintialan sisältä on mahdollista löytää hyvin erilaisia tehtävänkuvia riippuen omista mielenkiinnonkohteista. Uskon, että isännöintiala voisi laajentaa myös sosiaalisen koulutustaustan omaavien työmahdollisuuksia, sillä heidän osaamiselleen olisi varmasti kysyntää esimerkiksi vuokratalopuolella.