Mistä tiedän, soveltuuko maalämpö taloyhtiön lämmönlähteeksi?

Maalämmön suosio on kasvanut taloyhtiöiden keskuudessa vuosi vuodelta ja kyselyitä asiakkailta tulee isännöitsijöille myös enemmän.

Maalämpö on usein energia- ja kustannustehokas ratkaisu suurempienkin asuinkiinteistöjen lämmitykseen ja myös jäähdytykseen. Kaikille taloyhtiöille maalämpö ei kuitenkaan sovellu, ja aivan ensimmäisenä edellytyksenä on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä eli vesikiertoiset patterit tai vesikiertoinen lattialämmitys.

Yleisimpiä esteitä maalämmölle ovat taloyhtiön sijainti pohjavesialueella, maanalaiset rakenteet tontin alla, taloyhtiön osakkaiden vastustus tai liian ahdas tontti riittävän maalämpökaivomäärän mahduttamiseksi.

Nämä yleisimmät esteet ovat samalla juuri niitä tärkeimpiä selvitettäviä asioita, kun taloyhtiö haluaa lähteä alustavasti pohtimaan maalämpöön siirtymistä.

Selvitä tontin soveltuvuus ja ota osakkaat mukaan

Ensimmäisenä kannattaa selvittää, onko taloyhtiö pohjavesialueella, joka estää kaivojen porauksen, tai onko tontin alla maanalaisia rakenteita esteenä maalämmön toteuttamiselle. Myös vuokratontille voi olla mahdollista porata maalämpökaivoja. Poraamiseen täytyy kuitenkin saada lupa vuokranantajalta. Tontin tilanteen saa selville ottamalla yhteyttä kunnan palveluihin sekä tontin vuokranantajaan.

Osakkaiden suhtautuminen maalämpöön ratkaisee hankkeeseen ryhtymisen. Kannattaa siis selvittää, miten osakkaat ja asukkaat suhtautuvat ajatukseen ja pohtia etenemistahtia sen mukaan.

Keskustelut osakkaiden ja asukkaiden kanssa on hyvä aloittaa jo maalämpöhanketta pohdiskeltaessa, koska aktiivisen taloyhtiöviestinnän on todettu auttavan maalämpöhankkeen toteutumisessa. Kaikkien on tärkeää ymmärtää, että maalämpöremontti maksaa itsensä takaisin, toisin kuin esimerkiksi putkiremontti tai katon huoltomaalaus.

Usein osakkaita huolettaa maalämpöhankkeen vaikutus piha-alueisiin ja puutarhaan. Maalämpö ei kuitenkaan vaikuta juurikaan pihan käyttöön muuten, kuin maalämpökaivojen poraamisen ja putkiasennusten aikana. Maalämpöhanke voi olla enemmänkin oiva tilaisuus kehittää piha-alueita.

Kilpailuta asiantuntija selvittämään yksityiskohdat

Jos maalämpö vaikuttaa taloyhtiölle mahdolliselta, on tässä vaiheessa hyvä palkata asiantuntijayritys kartoittamaan maalämmön toteuttamista tarkemmin.

Maalämpölaitteille on esimerkiksi löydettävä riittävät tilat. Lisäksi asiantuntija selvittää, onko tontilla tilaa maalämpökaivojen toteuttamiselle sekä sopivatko kallioperä ja maaperä energiakaivojen poraamiselle.

Tyypillisesti kerrostaloissa energiakaivot ovat noin 250-350 metrin syvyisiä ja niitä tarvitaan useampi riippuen rakennuksen lämmönkulutuksesta ja muista lämmönlähteistä, kuten poistoilman hukkalämmön hyödyntämisestä.

Laitetoimittajasta riippumaton energia-asiantuntija voi auttaa myös tarjousten pyytämisessä ja urakoitsijan valinnassa, sekä ottaa kantaa, kannattaako maalämpöhankkeen yhteydessä tehdä samalla muitakin toimenpiteitä, kuten yläpohjan lisäeristys tai älykäs lämmönohjaus pienentämään energiankulutusta.

Maalämpökaivon rakenne on yksinkertainen. Suurin osa maalämpökaivosta on maan alla piilossa.

Hankkeen rahoitukseen on useita vaihtoehtoja

Taloyhtiön maalämpöhankeen toteuttamiseen taloyhtiö tarvitsee tietenkin myös rahoituksen. Hankkeen rahoitusvaihtoehtoja on useita, mutta tyypillisintä on, että taloyhtiö ottaa lainaa. Pankeilta on saatavissa myös vihreää lainaa ja jotkut yritykset tarjoavat maalämpöä esimerkiksi leasing-rahoituksella.

Maalämpöhanketta pystyy myös rahoittamaan maalämmöstä saaduilla säästöillä, joten usein maalämpöhankkeet pystytään toteuttamaan vastikeneutraalisti, kun lainanlyhennys katetaan saavutetuilla säästöillä.

ARA on aiemmin myöntänyt energiaremontteihin energia-avustuksia, jos rakennuksen E-luku paranee riittävästi, mutta toistaiseksi näiden avustusten jatkosta ei ole varmuutta. Lisätietoa tilanteesta ARA:n verkkosivuilla.

Maalämpö ei ole ainoa vaihtoehto energiaremonttiin

Jos maalämpö ei sitten lopulta sovellukaan taloyhtiölle, on onneksi paljon muitakin toimenpiteitä, joilla taloyhtiö voi pienentää asumiskustannuksia ja säästää energiaa, esimerkiksi:

 • Ilma-vesi-lämpöpumppu (IVLP)
 • Poistoilmalämpöpumppu (PILP)
 • Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto (LTO)
 • Aurinkopaneelit
 • Rakennusvaipan lämmöneristävyyden parantaminen
 • Talotekniikan älykkäät ohjaukset ja asetusten tarkastaminen
 • Lämmitysverkoston tasapainotus ja huuhtelu
 • Vanhojen ilmanvaihtopuhaltimien uusiminen
 • Vettä säästävät vesikalusteet ja suuttimet
 • Paineenalennusventtiili käyttövesilinjaan
 • Taloyhtiön saunavuorojen tiivistäminen
 • Asukkaille tiedottaminen energiatehokkaasta asumisesta

Maalämpö ei siis ole ainoa vaihtoehto ja energiaremontin voi toteuttaa ilman maalämpöäkin. Ennen maalämpöhankettakin kannattaa lisäksi aina vähentää energiankulutusta muilla toimenpiteillä. Näin maalämpöjärjestelmästä ei tehdä turhan isoa ja kallista.

Hyödynnä energianeuvontaa

Suomessa on tarjolla paljon erinomaista energianeuvontaa energiatehokkuus- tai maalämpöhankkeen tueksi. Energianeuvoja antaa puolueetonta tietoa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisen keinoista. Alueellisen energianeuvojasi yhteystiedot ja monia muita energianeuvontapalveluita löydät Motivan sivuilta. Helsinkiläisille taloyhtiöille on lisäksi tarjolla kaupungin oma Taloyhtiöiden energianeuvonta –palvelu.

toimitko Helsingissä? Näin selvität tontin soveltuvuuden maalämmölle

Alustavan ennakkotiedustelun maalämmön rakennettavuudesta kiinteistölle voi tehdä Helsingissä helposti kaupungin nettilomakkeella. Yleinen harhaluulo on, että vuokratontille ei saisi porata maalämpökaivoja. Helsingin kaupunki suhtautuu kuitenkin yleensä hyvin myönteisesti vuokraamiensa tonttien maalämpöhankkeisiin. Jos taloyhtiösi sijaitsee Helsingin vuokratontilla, täytyy maalämpöprojektiin kysyä toteutusvaiheessa lupa kaupungilta näiden ohjeiden mukaisesti. Helsinki on juuri sallinut ensimmäisenä Suomessa myös yleisten alueiden hyödyntämisen maalämpökäyttöön!

Kun maalämpökaivojen sijainti ja määrä ovat selvillä, tulee Helsingissä tehdä kaupungille perusteellisempi selvitys rakennettavuudesta. Lue uusitut ohjeet maalämmöstä Helsingissä kaupungin sivuilta.

Lisää neuvoja ja työkaluja saat ottamalla yhteyttä puolueettomaan ja maksuttomaan Helsingin Taloyhtiöiden energianeuvontaan tällä lomakkeella tai tutustumalla taloyhtiöiden toteutuneisiin energiaremontteihin palvelun verkkosivuilla.

Teksti: Helsingin kaupunki

Kuva: Jussi Rekiaro