Oppisopimus on toimiva tapa saada osaamista alalle

Oppisopimuskoulutettava Krista Laine (oik.) on päässyt ohjaajansa, isännöintyksikönpäällikkö Pasi Oldénin mukaan kaikkiin isännöinnin työtehtäviin. Kuva: Opa Latvala.

Oppisopimuskoulutettavan palkkaaminen isännöintiyritykseen tuo enemmän kuin vie. Tätä mieltä ollaan ainakin Pirkanmaan Ammatti-Isännöinnissä, jossa oppisopimuskoulutettaville ollaan siirtämässä ensimmäisiä omia isännöintikohteita.

Tamperelainen Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy (Pamis) rekrytoi viime syksynä kaksi oppisopimuskoulutettavaa.
Ratkaisuun päädyttiin, kun havaittiin, ettei avoimiin työpaikkoihin saatu riittävästi hakemuksia.

– Yrityksen toiminta laajenee, kohteita tulee lisää ja useampi isännöitsijä jää lähivuosina eläkkeelle, isännöintiyksikön päällikkö Pasi Oldén kertoo.

Oldén toimii yrityksen palkkaamien oppisopimuskoulutettavien toisena vastuuhenkilönä. Hän kuvailee oppisopimuslaisten kouluttamista kisälli-mestarisuhteeksi. Kisälli ja mestari istuvat samassa huoneessa, jolloin harjoittelija pääsee osallistumaan kaikenlaisiin työtehtäviin ja seuraamaan sivusta niitäkin projekteja, joihin ei vielä osallistu.

Pamiksen harjoittelijoilla on oma koulutusohjelma, jossa on kuukausittaiset teemat. Helmikuun teemana ovat tilinpäätöksiin liittyvät asiat. Vastuuhenkilö seuraa teeman tehtäväkokonaisuuksien suorittamista tsekkilista-periaatteella.

Oppilaitos harjoittelun tukena

Pamiksen oppisopimuslaiset Krista Laine ja Johanna Pusa suorittavat isännöinnin ammattitutkintoa Valkeakosken ammattiopistossa. Yhteistyö oppilaitoksen kanssa on tiivistä, sillä jokaiseen työviikkoon kuuluu yksi lähiopetuspäivä koululla. Lisäksi vastuuopettaja Sari Pitkäkoski vierailee oppisopimusjakson aikana muutamia kertoja Pamiksella.

Kaikki oppisopimusjakson aikana suoritetut työtehtävät dokumentoidaan, jotta Laine ja Pusa saavat näyttöjä, joilla he pystyvät osoittamaan saavuttaneensa tutkinnon vaatiman ammattitaidon ja osaamisen. Osaamista arvioi sekä koulun että työpaikan osoittama arvioitsija.

– Isännöinnissä on suurin osa sellaista, että sen oppii paremmin tekemällä. Vain lakikysymykset ovat asioita, joita on opiskeltava lukemalla, sanoo Laine.

Hän on aiemmin opiskellut restonomiksi toimitilapalvelujen puolelta ja on tyytyväinen siihen että pystyy isännöinnissä hyötymään edellisistä opinnoistaan.

Myös ohjaaja Pasi Oldén on sitä mieltä, että työssäoppiminen istuu isännöintialalle. Töissä tulee usein opeteltua laajemmin erilaisia isännöinnin tehtäviä, kuin mikä koulunpenkillä olisi mahdollista.

Pasi Oldén kehottaa yrityksiä lähtemään rohkeasti mukaan oppisopimuskoulutettavien palkkaamiseen. Kuva: Opa Latvala.

Heti mukaan oikeisiin töihin

Pamiksella harjoittelijoille ollaan jo siirtämässä ensimmäisiä omia isännöintikohteita. Lisäksi harjoittelijat pääsevät kirjureina mukaan kehityshankkeisiin, kun esimerkiksi yrityksen uusi mobiilihuoltokirja otetaan käyttöön.

– Oppisopimuskoulutettavat ovat tuoneet intoa käytäville ja meille tietysti ylimääräisen resurssin. Tämä on toimiva tapa saada nuoria osaajia isännöintiin, toteaa Oldén tyytyväisenä.

Hänen mukaansa oppisopimuskoulutettavan palkkaaminen ei vaadi kohtuuttomia resursseja pienemmältäkään toimistolta, sillä palkatun oppilaitos on tiiviisti mukana tukemassa työssäoppimisen eri vaiheissa. Lisäksi Pamiksella hyödynnetään oppisopimuskoulutettavan osaamisen kasvattamisessa muut tarjolla olevat materiaalit ja koulutukset.

– Tukena on esimerkiksi Isännöitsijän käsikirja, josta harjoittelija käy lakipuolta läpi. Oppisopimuskoulutettavat osallistuvat myös muiden mukana Pirkanmaan isännöitsijäyhdistyksen ja Isännöintiliiton koulutuksiin.

Joustavia ratkaisuja alalle tuloon

Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen muistuttaa, että työpaikalla järjestettävään koulutukseen on nykyisin tarjolla joustavia ratkaisuja. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistus vuonna 2018 höllensi esimerkiksi oppisopimuksen kestoa. Jos henkilöllä on riittävä osaaminen, hän voi kouluttautua isännöitsijäksi tiiviilläkin oppisopimuksella.

Työpaikalla voidaan järjestää koulutusta myös koulutussopimuksella.

– Ero näissä on se, että koulutussopimuksissa ei tehdä työsopimusta, mutta oppisopimuksen kohdalla tehdään, ja silloin maksetaan myös palkkaa. Tarvittaessa samakin opiskelija voi opiskella joustavasti vuorotellen sekä koulutussopimuksella että oppi sopimuksella, sanoo Vartiainen.

Isännöintiyrityksen kannattaa olla yhteydessä oman alueensa isännöitsijöitä kouluttavaan oppilaitokseen. Oppilaitokset antavat mielellään tietoa erilaisista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista, koska oppilaitoksille on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa ja saada opiskelijoille hyviä oppimis- ja näyttöympäristöjä.

Myös yrittäjä itse voi kehittää osaamistaan oppisopimuksella. Yrittäjä voi suorittaa mm. yrittäjän ammattitutkinnon, johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon sekä monia muita tutkintoja tai tutkinnon osia. Isännöinnin asiantuntija voi kouluttautua näin esimerkiksi esimiehenä tai yrittäjänä toimimiseen.

Teksti: Meri Siippainen

lmoita avoimesta harjoittelupaikasta Isännöintirekryssä.

Artikkeli on julkaistu myös Isännöintiliiton Isännöinti-lehdessä 2/2019.

Uutishuoneeseen