Jäsentyytyväisyys hienoisessa nousussa

Isännöintiliitto tutki alkuvuodesta jäsenten tyytyväisyyttä liiton toimintaan. Kyselytutkimukseen vastasi 322 jäsentä jäsenyrityksistä ja paikallisyhdistyksistä.

Suositteluindeksit niin yritysjäsenyyden kuin henkilöjäsenyyden osalta ovat korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Merkittävin syy suositella yritysjäsenyyttä on liiton tarjoama neuvonta ja tuki, erityisesti lakiasioissa. Henkilöjäsenyys paikallisyhdistyksessä nähdään puolestaan oivaksi tavaksi verkostoitua alalla.

Yritysjäsenyyteen kuuluvista palveluista suosituimpia olivat Mappi, uutiskirje ja Isännöinti-lehti. Näitä oli viimeisen vuoden aikana hyödyntänyt yli 70 prosenttia vastaajista. Noin puolet kertoi lisäksi soittaneensa lakineuvontapuhelimeen.

Lisäpalveluista suosituimpia olivat maksulliset lakipalvelut, kuten sähköpostineuvonta ja lausunnot, sekä Kotitalo-lehden tilaaminen asiakasyhtiöille. Henkilöjäsenyyteen kuuluvista palveluista hyödynnettiin erityisesti jäsenviestinnän ja Kotitalon maksuttomia sisältöjä.

Tyytyväisyys liiton tekemään vaikuttamistyöhön on vastausten perusteella hienoisessa kasvussa. Vaikuttamiseen kyselyssä luettiin esimerkiksi jäsenten osaamisen kasvattaminen, jäsenten edun ajaminen ja näkyminen yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Liiton toivottiin tulevaisuudessa vaikuttavan erityisesti asunto-osakeyhtiölain muutoksiin ja edistävän osaavan työvoiman saatavuutta. Sen sijaan energia-asiat nosti kärkeen vain viidennes.

− Hyödynnämme jäsentutkimusta kehittäessämme Isännöintiliiton toimintaa, jäsenpalveluita ja brändiä. Haluamme, että isännöinnin ammattilaiset kokevat ylpeyttä ja merkityksellisyyttä kuuluessaan oman alan liittoon ja isännöintiheimoomme, sanoo johtaja Marianne Falck-Hvilstafeldt, jonka työpöydällä on tänä vuonna liiton brändin uudistaminen.