Kiinteistöjen Energiajohtaminen 11.6.2024-14.1.2025, Kiinko, Hybriditoteutus

Koulutuksen tavoitteena on energianhallinnan kokonaisuuden hallinta yhteiskunnalliset, vastuulliset ja asiakaslähtöiset tavoitteet huomioiden. Koulutus on suunnattu asuin- ja toimitilakiinteistöjen parissa toimiville, ei kuitenkaan pientalojen ja suurimpien tuotantolaitosten tarpeisiin. Koulutus sisältää lähi- ja hybridipäiviä sekä puolen päivän mittaisia etäkoulutuspäiviä.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:

 • säädöspohja nyt ja tulevaisuudessa
 • vihreä siirtymä
 • vaikutukset rahoitukseen
 • energiatuotannon muodot ja niiden yhdistelmät, painotus uusiutuvassa energiassa ja energian tulevaisuudessa
 • vastuullisuus ja maine
 • energiakatselmukset
 • energiaremontit, toteutustavat, kustannukset ja hyödyt
 • energialuokat, rakennusten ympäristöluokitukset
 • manageerauksen ja ylläpidon rooli
 • palveluiden hankinta
 • rakennusautomaatio, IV:n vaikutukset
 • etävalvonta ja raportointi
 • pätevyydet

Lue lisää ja ilmoittaudu