Kysely: Energiayhteisöt suomalaisissa asunto-osakeyhtiöissä

Isännöitsijä, kuinka hyvin tunnet energiayhteisöt? Miten koet energiayhteisöihin liittyvät tehtävät omassa työssäsi? Miten energiayhteisöjä pitäisi kehittää – entä millaista koulutusta tai tietoa tarvitsisit energiayhteisöihin liittyen?

Vastaa energiayhteisöjä koskevaan kyselyyn. Kyselyn tietoja hyödynnetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:n sähkövoimatekniikan ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä.

Vastaa kyselyyn

Vastaajan henkilöllisyys, työnantaja tai isännöitävä asunto-osakeyhtiö pysyvät tuloksissa tunnistamattomina. Kyselyyn liittyvä tietosuojailmoitus löytyy täältä.

Lisätietoa tutkimuksesta:

Marko Sorsa

insinööri, AMK
opiskelija, YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Puh. 040 358 5550, sähköposti: dmaso008@edu.xamk.fi