Maria Wägg vann tävlingen Disponent 2023 – ”Tidigare handlade det om att sköta hus, men idag måste man lyssna och förstå människor”

Disponent Maria Wägg vann årets tävling Disponent 2023. Sammanlagt tre finalister tävlade om priset, som publicerades på Disponentdagarna i Lahtis den 27.9.2023.

Tidigare handlade det om att sköta hus, men idag måste man lyssna och förstå människor, berättar disponent Maria Wägg om sitt jobb. Bild: Jarkko Laine.

Wägg jobbar som disponent i Raseborg med omnejd och betjänar kunder på svenska och finska. Wägg arbetar på OP-Filia Oy Ab som är ett av OP Hems disponentföretag. Företaget har verksamhetsställen i Karis, Ekenäs, Hangö och Kimitoön.

Kunden står i centrum

Wägg betonar vikten av en positiv kundserviceattityd i disponentarbetet.

– Tidigare handlade det mer om att sköta hus, men i dag måste man kunna lyssna och förstå människor. När utmanande situationer uppstår är min roll som disponent att hjälpa kunden att hitta en lösning genom att bryta ner det stora problemet i mindre delar, säger Wägg.

På tvåspråkiga orter betonas också att kunderna kan betjänas på både finska och svenska.

Teammedlemmar tackar för ledande roll

Utöver disponentuppdragen leder Wägg Op-Filias disponentteam som består av ett tjugotal disponenter.

– Jag ansvarar för resursfördelningen och kompetensutvecklingen och har ett nära samarbete med Filias ledningsgrupp. Jag är ett stöd och en trygghet för mina teammedlemmar, så i den meningen jobbar jag också med HR, även om jag inte har något formellt chefsansvar.

Hon får beröm av sitt arbetskollektiv för sitt sätt att vägleda andra mot mer transparenta och ansvarstagande rutiner. Hon får också beröm för att vara en tydlig kommunikatör som ser till att all information som behövs i disponentarbetet finns tillgänglig i ett tydligt format för både disponenterna och kunderna. Denna vägledande roll återspeglas också i Wäggs ansvarsområden. Hon håller utbildning för sina egna disponenter och förbereder för närvarande några kortare genomgångar av aktuella frågor för styrelser. Dessutom utvecklar hon OP-Filias introduktioner och rekryteringar.

– Det är givande att se hur mina egna teammedlemmar lär sig, omsätter det de lärt sig i praktiken och lyckas i kundmötena, säger Wägg.

Bakgrund: Vad är tävlingen Disponent 2023?

Disponentförbundet belönar årligen Disponent 2023. Priserna delades ut på Disponentdagarna den 27 september 2023.

I tävlingen Disponent 2023 sökte en föredömlig disponent som är ansvarstagande i sitt arbete och som vill verka för uppskattningen av hela branschen. Totalt tre finalister tävlade om priset.

Finalisterna har i år utsetts av en jury bestående av Mika Heikkilä, verksamhetsledare för Kiinteistöliitto Uusimaa, Stina Wikberg, ansvarig för självreglering och hållbarhet i företag vid Centralhandelskammaren, Kristel Pynnönen Andersson, jurist vid Konsumentförbundet och Marianne Falck-Hvilstafeldt, direktör vid Disponentförbundet. De slutliga vinnarna valdes bland finalisterna genom omröstning bland allmänheten.