Tietosuojaseloste Kiinteistöalan veteraanit IVY-klubi ry

Tietosuoja isännöitsijäyhdistyksessämme

25.5.2018

Rekisterin nimi
Kiinteistöalan veteraanit IVY-klubi ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä
Kiinteistöalan veteraanit IVY-klubi ry (lyh. IVY)

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt
Jäsentietojen ylläpito: hallituksen sihteeri

Jäsenrekisterin käyttötarkoitus
Jäsenviestintä: jäsentiedotteet, jäsenkyselyt
Jäsenmaksujen laskutus

Kuvaus rekisteröidyistä
IVYn jäsenet

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot
Nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymisvuosi

Jäsentietojen luovuttaminen
Jäsentietoja ei luovuteta ulkopuolisille suoramarkkinointiin ym. tarkoituksiin

Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteritietojen suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Rekiste-rinkäyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Henkilötietolain 26 §:n mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta.

Tiedon korjaaminen
Henkilörekisterilain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettevä rekisteris-sä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeudesta kieltäydytään, jäsenelle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.Tiedon korjaamiseksi asianomais-ten tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.