Työnantajalle korvausvelvollisuus kilpailukielloista

Kilpailukieltosopimuksiin liittyvä lakimuutos tulee voimaan 1.1.2022. Mistä on kyse ja mitä muutokset tarkoittavat käytännössä?

Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta siirtyä toisen, kilpailevan työnantajan palvelukseen tai harjoittaa kilpailevaa liiketoimintaa välittömästi työsuhteen päättymisen jälkeen.

Kilpailukieltosopimuksen tekeminen edellyttää kuitenkin aina työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvän erityisen painavan syyn. Tällainen syy voi olla esimerkiksi liikesalaisuuden säilyttämiseen liittyvä suojan tarve, työnantajan työntekijälle järjestämä erityiskoulutus tai työntekijän asema ja tehtävät.

Kilpailukieltosopimukset ovat kohtalaisen yleisiä myös isännöintialalla. Lakimuutoksen myötä työnantaja joutuu jatkossa maksamaan työntekijälle korvausta työsuhteen päättymisen jälkeen ajalta, jolloin kilpailukieltosopimus on voimassa. Nykyinen lainsäädäntö ei velvoita maksamaan korvausta kilpailukielloista, joiden pituus on enintään kuusi kuukautta.

Korvaussumma määräytyy kilpailukiellon keston ja työntekijän palkan perusteella.

  • Jos rajoitusaika on enintään kuusi kuukautta, korvauksen on oltava vähintään 40 % työntekijän palkasta vastaavalta ajalta.
  • Jos rajoitusaika on yli kuusi kuukautta, korvauksen on oltava vähintään 60 % työntekijän palkasta koko rajoitusajalta.

Korvausvelvollisuus koskee toimitusjohtajaa lukuun ottamatta kaikkien muiden, myös johtajien, kanssa sovittuja kilpailukieltoja.

Yrityksen tulee siis varautua siihen, että se joutuu 1.1.2023 jälkeen maksamaan korvausta työsopimuksen päättymisen jälkeen niille työntekijöille, joilla on voimassa kilpailukieltosopimus.

Työnantajan kannattaa jatkossa pohtia huolellisesti, onko kilpailukieltosopimuksen tekeminen tarpeen ja onko siihen lain edellyttämää erityisen painavaa syytä. Useimmiten näin ei ole, jos kyseessä on rivityöntekijä.

Korvausvelvollisuus koskee myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia, mutta vasta vuoden siirtymäajan kuluttua eli 1.1.2023 alkaen. Jos työnantaja irtisanoo ennen lain voimaantuloa solmitun kilpailukieltosopimuksen siirtymäajan eli vuoden 2022 aikana, korvausta eri tarvitse maksaa. Työnantaja voi irtisanoa sopimuksen vuoden 2022 aikana ilman irtisanomisaikaa.