Opettaja: Ota käyttöön valmis peli asumistaidoista

Onko asumistaitojen opetus jäänyt kiireessä? Asumisen opetus -peli on valmis oppimisen kokonaisuus, jonka avulla annat nuorelle eväitä loppuelämään.

Pelin tarkoitus: Pelin tarkoituksena on edistää asumisen taitoja ennen itsenäisen asumisen alkamista. Peli johdattelee taloyhtiömaailman rooleihin, vastuisiin ja oikeuksiin ja hyvään naapuruuteen. Tarkoituksena on tuoda asumistaitoja esiin positiivisesti ja voimaannuttavasti.

Kenelle: Opettajille maksuttomasti opetuskäyttöön. Pelin sisällöt on suunnattu erityisesti itsenäistymisen kynnykselle, yläkouluikäisille.

Oppimistavoitteet:

 1. Tiedon muutos: Pelaaja ymmärtää roolit, toimijat, vastuut ja oikeudet taloyhtiössä
 2. Käytöksen muutos: Ymmärrys oman toiminnan vaikutuksista
 3. Tunteen muutos: Positiivinen vire, voimaannuttaa arkeen, rohkeus: pärjään

Pelin tarina:

Havu on muuttanut vuokralle ensimmäiseen omaan kotiin. Taloyhtiön säännöt ja tavat tuntuvat vierailta ja moni asia pohdituttaa. Auttakaa Havua luovimaan taloyhtiön arjessa ja ratkaisemaan eteen tulevia kysymyksiä.

Kesto: n. 40 min

Tarvittavat laitteet: Pelilaite jokaiselle ryhmälle. Voi olla puhelin, padi tai tietokone.

Yksin vai ryhmässä: Ryhmässä, suositus n. 3-5 pelaajaa / ryhmä

Opettajan rooli:

 • Kirjautuminen Seppoon ohjaajana / arvioijana.
 • Pelin PIN-koodin jakaminen oppilaille.
 • Luovien tehtävien arviointi.

Peliohjeet:

Peliohjeet opettajalle (pdf)

Ohje sisältää ohjeet pelin lataamiseen, kirjautumiseen ja ohjaajan painikkeisiin.

Esimerkki oppitunnista:

 • Alustus, ohjeet ja jako ryhmiin, n. 10 min
 • Pelaaminen ryhmissä, n. 40 min
 • Loppukeskustelu n. 10 min

Asumisen opetus opetussuunnitelmassa

Peli soveltuu useisiin oppiaineisiin, mm. yhteiskuntaoppi, kotitalous, opinto-ohjaus ja maantiede. Pelissä vahvistetaan arjen kannalta tärkeitä taitoja.

Esimerkkejä siitä, miten pelin avulla toteutetaan opetussuunnitelmaa 7-9 luokalla:

OPETUSSUUNNITELMAN KOHTA ASUMISEN OPETUS -PELI
YLEINEN 7-9 lk
Valmistautuminen perusopetuksen jälkeiseen elämään.
 • Asumistaitojen parantaminen, rohkeutta ottaa selvää, tiedon etsiminen.
 • Peli kokonaisuutena valmistaa perusopetuksen jälkeiseen elämään ja itsenäistymiseen.
Laaja-alainen osaaminen: L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

“itsenäistymisen tukeminen”

“Ohjataan ja kannustetaan ottamaan vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta.”

 • Oma koti on itsenäistymisen kannalta tärkeä osatekijä. Pelissä tuodaan esille asukkaan oikeuksia ja velvollisuuksia.
 • Esim. pelin tehtävät Mitä ääniä pitää sietää? (tehtävä nro 5), Keneen otan yhteyttä?, Bileet (tehtävä nro 6)
KOTITALOUS
S2 Asuminen ja yhdessä eläminen

“Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä.”

 • Peli auttaa ymmärtämään oman toiminnan vaikutuksista koko taloyhtiön elämään.
 • Esim. pelin tehtävät Mitä ääniä pitää sietää? (tehtävä nro 5) ja Bileet (tehtävä nro 6).
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

“Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina.”

“Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia.”

 • Peli tuo esiin asukkaan oikeuksia ja vastuita. Tietoa ja ratkaisuja etsitään yhdessä ryhmän kanssa.
 • Esim. pelin tehtävät Pikatehtävät: Keneen otan yhteyttä? (tehtävät nro 2, 7 ja 11), Lattiakaivo (tehtävä nro 9), Kotivakuutus (tehtävä nro 10)
YHTEISKUNTAOPPI
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

“Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden hallintaan.”

“Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.”

 • Peli tuo esiin asukkaan oikeuksia ja vastuita. Peli auttaa ymmärtämään oman toiminnan vaikutuksista koko taloyhtiön elämään.
 • Esim. pelin tehtävät Pikatehtävät: Keneen otan yhteyttä? (tehtävät nro 2, 7 ja 11), Mitä ääniä pitää sietää? (tehtävä nro 5), Kuka saa tulla asuntooni? (tehtävä nro 8)
OPPILAANOHJAUS
“Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.”
 • Omaan asuntoon muuttaminen on iso muutos elämässä. Peli rohkaisee ja kannustaa nuorta ottamaan vastuuta omasta asumisesta osana yhteisöä. Asumistaitojen myötä nuori on varmempi ja osaavampi itsenäistymisen kynnyksellä. Asumistaitojen osaaminen vähentää turhia epäselvyyksiä, kustannuksia, vahinkoja, virheitä ja riitoja taloyhtiössä
MAANTIEDE
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

“Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. “

 • Peli tutustuttaa taloyhtiömaailman asumiseen erityispiirteisiin. Pelin avulla nuori ymmärtää oman toiminnan merkityksen osana taloyhtiöasumista.