Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen tarkoitus on edistää taloyhtiöiden avoimuutta ja parantaa asumisviihtyvyyttä.

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus antaa taloyhtiöiden johdolle ja osakkaille konkreettisia ohjeita, malleja ja käytäntöjä hyvään hallintoon. Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus täydentää ja selittää asunto-osakeyhtiölakia ja sitä voi soveltaa kaikenlaisissa taloyhtiöissä. Erityisesti suosituksesta on hyötyä hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille.

Avoimuus edellä

Taloyhtiössä täytyy tehdä jatkuvaa ja suunnitelmallista työtä avoimuuden eteen. On tärkeää muun muassa viestiä osakkaille riittävästi ja oikea-aikaisesti yhtiön asioista. Myös hallituksen ja isännöitsijän työnjako ja toimintatavat on määriteltävä selkeästi ja varmistettava, että ne ovat kaikkien tiedossa.

Isännöintiliitto on kerännyt Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksesta olennaisimmat sisällöt, jotka hallituksen on ainakin syytä tietää. Ne ovat taloyhtiön strategia, isännöintisopimuksen tekeminen ja taloyhtiön viestintä.

fakta

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus 2016 on Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton, Kiinteistöalan hallitusammattilaisten (AKHA) ja oikeusministeriön julkaisema suositus kaikkien taloyhtiöiden ja niissä toimivien käyttöön. Se helpottaa asunto-osakeyhtiölain soveltamista käytännössä sekä täydentää lain vähimmäisvaatimuksia.

Taloyhtiön strategia

Taloyhtiön päätöksenteon kannalta on tärkeää, että taloyhtiöllä on osakkaiden ja asukkaiden kanssa yhdessä laadittu strategia asumisen ja kiinteistön kehittämisestä. Taloyhtiön strategia tehdään osakas- ja asukaskyselyn perusteella.

Kun strategia on laadittu, taloyhtiö toimii suunnitelmallisesti. Hallitus on valmistellut strategian yhdessä isännöinnin kanssa, ja yhtiökokous on päättänyt sen hyväksymisestä. Tällöin yhtiöllä on selkeä käsitys siitä, mitä kehitetään, ja toimintasuunnitelma on tavoitteiden mukainen.

Isännöintisopimuksen tekeminen

Isännöintisopimuksessa määritellään sopimukseen kuuluva isännöintipalvelu. Puutteellinen sopimus on hyvä kasvualusta epäluottamukselle. Siksi isännöintisopimukseen tulee kirjata sovittu palvelu ja laskutusperusteet tarkasti, jotta sopimus on yksiselitteinen ja ymmärrettävä ja siitä on helppoa tiedottaa olennainen myös osakkaille ja asukkaille. Hyvä sopimus tarkistetaan kerran vuodessa tarpeita vastaavaksi.

Taloyhtiön viestintä

Hallituksen ja isännöinnin täytyy tiedottaa asioista, mutta myös osakkaat ja asukkaat tarvitsevat väylän kertoa arjessa kohtaamistaan vioista tai puutteista. Kaksisuuntaisen viestinnän ansiosta rakennukset ja huoneistot pysyvät kunnossa ja talon henki säilyy hyvänä.

Kun hallitus ja isännöinti tekevät säännöllisesti asukaskyselyjä tai järjestävät asukasiltoja, he tietävät, mitä osakkaat ja asukkaat haluavat. Näin kaikki viihtyvät talossa ja ihmisillä on tunne, että he voivat vaikuttaa ja osallistua kotitalonsa asioihin.

Onnettomuuden tai ilkivallan kohdatessa hallituksen ja isännöinnin täytyy ensi tilassa kertoa asukkaille ja osakkaille, miten poikkeustilanne vaikuttaa taloyhtiön rakennusten ja asuntojen käyttöön. Ilman viestintää huhut ja epäilykset valtaavat alaa.