Vahvuuksista voimaa tiimityöhön

Yrityskonsultit Isännöinti Oy uudisti organisaatiotaan tiimiorganisaatioksi. Samalla tuli pohdittavaksi, miten lisätä tiimien yhteistyötä. Yrityksessä tarvittiin myös selkeyttä henkilöiden rooleihin ja vastuisiin, ja oli paikallaan pohtia, millaisia kehitystoimenpiteitä tarvitaan ja mitä viedään eteenpäin.

Yrityksen koko henkilökunta kokoontui päiväksi Yhteistyöllä parempaa tulosta -työpajaan, jonka veti Isännöintiliiton jäsenpalvelupäällikkö Anne Murtomäki. Aamupäivän aikana pohdittiin tiimiasioita: tiimi on joukko erilaisia ihmisiä, jotka yhdessä toimimalla saavat aikaan asioita.

Tiimin vahvuus on sen erilaisissa ihmisissä, kunhan osaamme hyödyntää toistemme vahvuuksia. Joku on analyyttinen, toinen sosiaalinen, käytännöllinen, kehittäjä tai puskija. Menestyvissä tiimeissä erilaiset ihmiset ottavat tiettyjä rooleja, jotka tuovat tasapainoa hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Työpajassa mietittiin, millaisia itse kukin on ja miten hyödyntää toinen toistemme vahvuuksia tiimeissä ja työyhteisössä laajemmin. 

Lounaan jälkeen työstettiin ryhmätöinä tiimien ja samalla myös yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia SWOT-analyysin avulla. Kukin osallistuja valitsi mielestään tärkeimmät kehityskohteet, ja eniten ääniä saaneet asiat jalostetiin konkreettisiksi toimenpiteiksi. Toimenpiteiden toteuttamiseksi määriteltiin ryhmät ja niille vastuuhenkilöt sekä aikataulut.

– Työpajassa saaduista kehitysideoista osa eteni koronakevään aikana maaliin saakka, esimerkiksi laskujen maksun robotointi, kertoo Yrityskonsultit Isännöinti Oy:n toimitusjohtaja Pasi Vanhainen.

Kuten isännöintiyrityksissä yleensä, Yrityskonsultit Isännöinti Oy:n porukka oli aktiivisesti ja innostuneesti mukana, ja sai aikaan hyviä kehitystoimia eteenpäin vietäväksi.  

– Työpajapäivä selkeytti myös ongelmien kokoluokan. Paljon puhutaan turhaan pienistä asioista, kun ne voidaan vain tehdä ja muuttaa ilman jahkailua, Vanhainen toteaa.