Inka Lappalainen työskentelee erikoistutkijana ja yritysten muutostukena VTT:llä. Hänen osaamisalueensa ja kiinnostuksensa kohdistuu verkottuneisiin innovaatio- ja arvonluonnin logiikoihin sekä näihin liittyviin muutosprosesseihin erityisesti johtamisen, yhteistyön, organisaatio- ja palvelukulttuurin sekä oppimisen näkökulmista.