Saako taloyhtön pihalle laittaa trampoliinin? Kesän hauskuuteen liittyy suuria vastuukysymyksiä

Kysymykset trampoliineista ja niihin liittyvistä vastuukysymyksistä heräävät kesäisin taloyhtiöissä. Saako trampoliinin laittaa pihalle ja kuka vastaa mahdollisista vahingoista, jos joku pomppijoista loukkaantuu? Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto ovat päivittäneet ja yhdenmukaistaneet tulkintansa kesäharrasteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Kun trampoliinin pystyttämistä suunnitellaan, täytyy kiinnittää huomiota kahteen asiaan: trampoliinin malliin ja siihen, kuka pihaa hallinnoi. Pihan hallintaoikeus selviää yhtiöjärjestykseen tutustumalla.

Trampoliinin malli vaikuttaa siten, että maahan upotettava trampoliini edellyttää maan kaivuutöitä. Siksi siitä täytyy aina tehdä muutostyöilmoitus. Myös ns. perinteinen eli maan päälle asetettava trampoliini vaatii tietyissä tilanteissa taloyhtiön luvan.

Olennaista on, millaisesta pihasta on kyse. Asunto-osakeyhtiölain näkökulmasta piha voi nimittäin tarkoittaa montaa asiaa:

  • osakkaan hallinnassa olevaa pihaa, eli asunnon pihaa, joka on yhtiöjärjestyksessä määritelty osakkaan hallintaan;
  • käyttöoikeuspihaa, eli esimerkiksi asunnon takapihaa, johon kyseisen asunnon osakkailla on käyttöoikeus tai
  • taloyhtiön yhteistä pihaa, joka on kaikkien käytössä

Tarvitaanko lupa vai ei? Piha-aidallakin voi olla merkitystä

Perinteisen trampoliinin pystyttämiseen ei tarvitse taloyhtiön lupaa, kun:

  • piha on osakkaan hallinnassa ja rajattu
  • osakkaalla on pihaan käyttöoikeus ja se on rajattu

Kun piha on aidattu, se on tarkoitettu tiettyjen asukkaiden käyttöön. Se on kotirauhan suojaamaa aluetta, eivätkä ulkopuoliset voi mennä sinne ilman asukkaan lupaa.

Perinteisen trampoliinin pystyttämiseen tarvitaan taloyhtiön lupa, kun:

  • käyttöoikeuspihaa ei ole rajattu erilleen yhteisestä piha-alueesta
  • trampoliini pystytetään taloyhtiön yhteiselle pihalle

Jos käyttöoikeuspihaa ei ole mitenkään rajattu taloyhtiön yhteisestä piha-alueesta, kannattaa lupa hankkia selvyyden vuoksi. Ilman selkeää rajaamista voi olla epäselvää, missä kaikkien yhteinen piha loppuu ja yhden asunnon käyttöoikeuspiha alkaa. Silloin esimerkiksi naapurin lapsi voi eksyä trampoliinille hyppimään. Vahingon sattuessa korvausvastuut voivat olla epäselvät, jos trampoliinille ei ole ollut lupaa.

Kun trampoliini pystytetään yhteiselle pihalle, tarvitaan siihen aina taloyhtiön lupa. Taloyhtiö vastaa kiinteistönomistajana siitä, että taloyhtiön pihalla ja leikkipaikoilla on turvallista leikkiä. Toisin sanoen vahingon sattuessa taloyhtiö on velvollinen korvaamaan vahingot.

Mikäli osakas haluaa pystyttää trampoliinin taloyhtiön yhteiselle pihalle, kannattaa taloyhtiön ja osakkaan tehdä sopimus, jossa osakas sitoutuu huolehtimaan trampoliinin huollosta ja kunnossapidosta, ohjeistamaan trampoliinin turvallisesta käytöstä ja korvaamaan taloyhtiölle mahdolliset vahingonkorvaukset, jotka taloyhtiö joutuu maksamaan jollekin kolmannelle osapuolelle, jos trampoliinin käytöstä aiheutuu vahinkoa.

Lue koko ohjeistus Kotitalosta: Voiko taloyhtiön pihalle laittaa trampoliinin?

Ohjeistuksen ovat laatineet Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius, Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen & Kiinteistöliitto Uusimaan johtava lakimies Katriina Sarekoski.